Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Алёна Стороженко, Тыва Республиканың Эртем талазы-биле агентилелиниң директору: келир үениң эртем-технологтуг депшилгези бөгүн эгелээр

Алёна Стороженко, Тыва Республиканың Эртем талазы-биле агентилелиниң директору: келир үениң эртем-технологтуг депшилгези бөгүн эгелээр 27.02.2023

Чуртта ниити амыр эвес үеде, Президентиниң российжи эртемни тускай деткиир дээни, эртемденнер ниитилелинге чаа аргаларны ажыдып турарын Тыва Республиканың Эртем талазы-биле агентилелиниң директору Алёна Стороженко демдеглээн.
«Бөгүн ниити күрүне херээнге эртем болгаш технологтуг чедиишкиннерниң үлүү кажангызындан-даа херек» - деп, Россияның Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга Айыткалында демдеглээн. Арга-курлавырларның нарын үезинде, бо чугула бодал бистиң чурттуң эртемденнеринге, академиктиг ниитилелинге эртем шинчилээшкиннерде мурнады көөр угланыышкыннарны элээн тода таарыштыр тургузарын дагзып турар.
Аныяк эртемденнерни чурттаар чер-биле хандырарынга чүгле 2022 чылда безин 1 млрд рубль чарыттынган программаны калбартырынга курлавырларны ам-даа улгаттырарын дааскан Президентиниң Россияның Чазаанга берген даалгазынга канчап өөрүвүс боор.
Президентиниң российжи эртемге “чогаадыкчы ажылга улуг хосталганы эртемденнерге бээр” деп боду тускай айытканы, канчаар-даа аажок улуг ажылды сегирип алырын биске хүлээндирип турар. Ылаңгыя кол эртемнерге бистиң чурттуң чоргаарланыр чүүлдери хөй. Келир үениң эртем-технологтуг депшилгези бөгүн эгелээр. Мурнувуста берге боорда, солун ажылдар манап турар!»


Возврат к списку