Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы оолдарның Чаа чылда күзээшкинин боттандырган

Тываның Баштыңы оолдарның Чаа чылда күзээшкинин боттандырган 05.02.2021
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Күзелдер шивижигежи» деп чаңчыл болу берген бүгү-российжи акцияга киришкеш, Чаа чылдың тоолчургу күзелдерин боттандырып турарын сагындыраал. 
“Бистиң Президентивис Владимир Владимирович Путинниң чараш үлегерлиг эгелээшкинин дыка хөй кижилер күзелдии-биле эдерген. Хөй ажы-төлдүг, социал камгалалы кошкак өг-бүлелерден, өскүс уруглар, амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өг-бүлелерден ажы-төлдерниң, өскүс уругларның күзелдерин амыдыралга боттандырып, өөртүр” – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чаа чылдың бүдүүзүнде шивижигештен бичии уругларның күзелдерин бижээн “чагаажыгашты” дүжүрген. Оларның аразында Кызылдың 7 дугаар школазының алдыгы классчызы Байыр Самурнуң күзели бир тускай. Кызылда 55-ки мото-адыгжы даг бригадазын сонуургап турарын бижээш, ооң күзелин боттандырарын дилээн. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол езулуг эр кижиниң күзелин боттандырары-биле Байырга эштерин чыып алыр кыйгырыгны кылып, чоокку үеде аңаа чедирерин аазаан турган. 
Февраль 4-те, чөөн чүк чоннарның Чаа чылы – Шагаа байырлалының бүдүүзүнде, Кызылдың 55-ки дагжы бригадазының бактааттынган черинче келир үениң солдады Байыр Самурну эш-өөрү-биле кады чалаан. 
Ооң дугайында Тываның Баштыңы социал четкилерде бодунуң арынында мынча деп бижээн: “Чаа Чылда “Күзелдер шивижигежи” акция-биле шививисти шимеп алырывыс чаңчыл болу берген. Оолдар, уругларның хөй кезииниң күзелдери боттанган. Меңээ Кызыл школаларында 9-14 харлыг оолдарының чагаалары таварышкан чүве. Шериг чуртталганы, шын дайынчы техниканы, ок-чепсекти холга тудуп, көрзе дээн күзелдери ол болган. Ону күзевээн оолдар кайда боор. Ону боттандырарынга 55-ки мото-адыгжы бригаданың командылал чери дузалашкан. Экскурсияда оолдар дайынчылар канчаар чурттап турарын, кандыг чепсектерлиг, кандыг машина техника барын караа-биле көргени солун болганы чугаажок. Шериг эрттиргеним дугайында сактыышкынны база кылдым. Экскурсия оолдарның күзелин шынзыдып, канчап билир оларның аразындан Ада-чуртун камгалаар мергежилдиг шериг кижилер-даа үнүп кээри магат чок”. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол баштаан бөлүк оолдарны Кызылдың 55-ки мото-адыгжы даг бригадазының командири, полковник Э. Скворцов уткуп, экскурсияның чурумун таныштырган.  
“Бистиң российжи армия хөй националдыг. Төрээн чуртунуң камгалакчызы эр кижи иштики турум, быжыг туруштуг болур ужурлуг. Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу харыысалгалыг албан хүлээлгелиг кижиниң иштики сагыш-сеткилин байлакшыдып, турум байдалын чедип алыры-биле шеригде командирниң дузалакчызы кылдыр шажын чүдүлге төлээлерин хаара тудар дужаалды  үндүрген. 
Шериг кезээниң полковниги Скворцов шажын талазы-биле ооң дузалакчызынга буддист лама башкыны томуйлаан. Иштики сагыш-сеткил чүү-даа чүвениң үндезинин тургузар. Бир эвес бүзүрел бар болза, кижи күштүг, угаанныг, бодунга бүзүрелдиг болур деп шажынның ужур-утказын башкы чугаалаан. 
Тываның Баштыңы Шагааның езу-чаңчылдарын тайылбырлаан. Кадакты сунары – онза хүндүткелди көргүскениниң демдээ. Өңнер аайы-биле база ол ужур-уткалыг. Ак кадак – арыг-чаагай, тайбың сеткилди, төнчү чок аас-кежикти илередип турарын тайылбырлаан. База бир езулал – чолукшулганың албан сагыыр тускай дүрүмнерин тайылбырлавышаан оолдарга көргүскени өөредиглиг болган. Чолукшууру дээрге-ле чаа үнген чылда бот-боттарынга ак чолду йөрээп, чаа-чаа чаагай күзээшкиннер-биле мендилежип турары ол дээрзин оолдар билип алганнар. 
 Оолдарның Чаа чылдың тывызыксыг күзели боттанып, шериг эр кижиниң бөгүнде ажыл-ишчи амыдыралын сонуургап көрген. Ылаңгыя амгы үениң чепсектерин оолдар холу-биле тудуп, караны шыгаап, мажыыларын шенеп баскан. Эр кижиниң ыдык хүлээлгези - Ада-чуртун камгалаары харыысалгалыг-даа, хүндүткелдиг-даа мергежил дээрзин оолдар билип алган.

Возврат к списку