Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал чемин белеткээр кампания уламчылап турар

Тывада мал чемин белеткээр кампания уламчылап турар 03.09.2018
Бо хүннүң медээзи-биле алырга, республикада 114 032 тонна малы чемин белеткээнин, азы планныг онаалданың 50,4 хуу (эрткен чылдың бо-0ла үезинде 107 хуу турган) күүсеттингенин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга, понедельникте аппарат хуралында, илеткээн.  
Көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери - 15627 тоннаны (август 20-де 4390 тонна), тараачын (арат) ажыл-агыйлары – 23505 тоннаны (август 20-де – 7844 тонна), чоннуң ажыл-агыйлары (ХДА) – 73274 тоннаны (август 20-де – 20188 тонна); организациларның дузалал ажыл-агыйлары – 1626 тонна (254 тонна) сигени кезип белеткээн.  
Республикада эң-не хөй мал чемин: Танды кожуун – 15967 тонна (планының 83,7 %), Каа-Хем кожуун – 13919 тонна (планының 76,6 %), Кызыл кожуун – 13092 тонна (планының 60,7 %) курлавырлап алган.  
Бии-Хем (25,4%) биле Тере-Хөл (26 %) кожууннар мал чемин белеткээринге эң-не хожудап турар.

Возврат к списку