Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының дыңнадыы

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының дыңнадыы 13.08.2019
Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының дыңнадыы 2019 чылдың сентябрь 8-те – чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде Тыва Республикада 61 төлээлекчи органче соңгулдалар болуп эртер:
- Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) үшкү чыыжының депутаттарынче соңгулдалар;  
- 8 муниципалдыг районнарның база 2 хоорай округунуң Төлээлекчилер хуралының депутаттарынче соңгулдалар;  
- 50 көдээ сумуларның база Чадаана хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттарынче соңгулдалар.  
Ам соңгулдаларда шупту 695: Дээди Хуралдың 32 депутадын; муниципалдыг районнарның 161 депутадын; хоорай болгаш көдээ сумуларның 502 депутадын соңгуур. 2019 чылдың сентябрь 8-тиң соңгулдаларынга 19 ТСК, 186 УСК, регион, девискээр база участок соңгулда комиссияларының 1500 кежигүннери ажылдаар.
 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутаттарының соңгулдалары эртер чаңгыс мандаттыг 16 соңгулда округунуң округ комиссияларының бүрүн эргелерин 11 ТСК-те хүлээндирген.  
Бадылаашкын хүнүнде соңгулдаларның ажык-чарлыг эртерин хандырар дээш, 19 ТСК база 5 УСК-дан Интернет четкизинге онлайн дамчыдылганы дамчыдар. 
Тыва Республиканың Соңгулда комисиязында 20 КОИБ-2017 бар, 19 КОИБ-ти соңгулда участоктарынга ажыглаар, 1 КОИБ – курлавырга артар. Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде, шупту соңгулда участоктарында бадылаашкын түңнелдериниң дугайында участок соңгулда комиссиязының протоколун үндүрерде, тускай программалыг QR-кодтуг машинаны ажыглап парлааш, ол сан-чурагайларны «Соңгулдалар» ГАС-че киирер.
Регион чергелиг соңгулдалар хоойлужудулгазы езугаар соңгукчу кижи чурттап турар черинге бадылаар эргелиг. 2019 чылдың июль 24-тен сентябрь 4-ке чедир 19 ТИК, МФЦ-ниң 23 салбыры база Күрүне ачы-дузалары портал таварыштыр билдириишкиннерни хүлээп турар.
2019 чылдың август 28-тен сентябрь 4-ке чедир билдириишкиннерни 186 УСК-че бижип болур. Соңгукчу кижи келген чериниң аайы-биле соңгукчулар даңзызынче киирериниң дугайында тускай билдириишкинни 2019 чылдың сентябрь 6-дан сентябрь 7-ниң 14 шакка чедир боду киирип болур.
 Чедери берге болгаш ырак черлерде чурттап турар соңгукчуларның хуусаадан эрте бадылаашкынын 2019 чылдың август 19 соонда чорудар.  
Регион хоойлужудулгазы езугаар, 2019 чылдың сентябрь 8-тиң 8.00 шактан 22.00 шакка чедир 186 участок соңгулда участоктарынга бадылашкыннар болуп эртер.  
Бо удаада Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) 32 депутадын соңгуур.
2019 чылдың август 2-де республика парламентизиниң депутадынче кордакчыларны бүрүткээри доозулган.  
Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутадынче 416 кандидатты идип үндүрген: 9 партиядан 391 кандидат база 105 кижи боттарын идип үндүрген (кандидаттарның ниити санының 25,4 %). 
Бүгү-ле хыналдалар соонда 6 политиктиг партияны бүрүткээр дугайында шиитпир хүлээп алдынган:
1) “Чаңгыс демниг Россия” БРПП ТРС - 63 кандидат; 
 2) РЛДП ПП ТРС - 51; 
 3) Чөптүг Россия партия ТРС – 49; 
 4) РФКП – 30 кандидат; 
 5) Россияның коммунистери коммунистиг партия – 18; 
6) Россия Федерациязының Казактар партиязының Тыва Республикада РС – 19.

Возврат к списку