Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республиканың шылгараңгай кезер эмчизи Виктор Верещагинниң мөчээни-биле ооң төрел болгаш чоок кижилеринге кажыыдалын илереткен

Тываның Баштыңы  республиканың шылгараңгай кезер эмчизи Виктор Верещагинниң мөчээни-биле ооң төрел болгаш чоок кижилеринге кажыыдалын илереткен 23.09.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың кадык камгалалының хоочуну, ат-сураглыг хирург Виктор Александрович Верещагинниң 82 харлап чорааш мөчээни-биле ханы кажыыдалын төрел болгаш чоок кижилеринге илергейлээн. 
 «Республиканың салым-чаяанныг хирург эмчини бүгү Тыва билир болгаш утпаан дээр болзумза, частырыг чок боор, аңаа эмнеткен кижилер эгидип берген кадыкшылы, сеткилиниң ханызындан сагыш човаашкыны болгаш кичээнгейи дээш аңаа четтиргенин илередип турарлар. Виктор Александрович травматолог эмчилерниң дыка хөй салгалдарын өөреткеш, республиканың кадык камгалалын сайзырадырынга бодунуң бүгү күжүн берген, ооң киирген үлүг-хуузун үнелээри берге, ооң салыышкыны мынчага чедир тодаргай түңнелдерни берип турар. Виктор Александрович Верещагинниң өг-бүлези-биле болгаш төрелдери-биле эгиттинмес чидиригни үлежип тур мен». 
 Тываның Кадык камгалал яамызының дыңнатканын езугаар алырга, сөөлгү чылдарда Виктор Александрович оолдарының бирээзиниң чоогунче көжүп, Москва чоогунга чурттап турган. 
 Виктор Александрович Верещагин Бии-Хем районнуң Чкаловка суурга төрүттүнген, ол ада-иезиниң уругларындан кара чааскаан дээди эмчи эртеми чедип алган кижи ол болган. Баштай Кызылдың медицина училищезин дооскан, ооң соонда Красноярскиниң медицина институдунче кирген, ону 1959 чылда кызыл дипломнуг дооскаш, Тывазынга хирург эртемниг чедип келген. 
 Тес-Хемниң төп район эмнелгезинге күш-ажылчы базымын эгелээн. 1962 чылдан 2003 чылга чедир республиканың №1 эмнелгезиниң травматология салбырын эргелекчилээн.
 «Центр Изии» солуннуң корреспондентизинге интервью бергеш, Виктор Александрович травматология салбырынче шилчидерге баштай муңгарай берген мен деп билинген, ооң соонда ол ажыл ону сорук киирген. 
 Виктор Александровичиниң удуртулгазы-биле Тываның травматология албаны дыка сайзыраан. 1965 чылда ооң саналын езугаар №1 поликлиникага травматология пунктузун ажыткан, ынчан стационар салбырының ажылы дыка чиигээн. В.А. Верещагин эмнээшкинниң чаа аргаларын ажыглаарының талалакчызы турган. Ол эмнээшкиннерни Елизаровтуу-биле боттандырып, бут чүстеринге кезиишкиннерни кылып, өске-даа эмнээшкиннерни чоруткан. 1990 чылдың төнчүзүнде ол америк хирургтар-биле кады кезиишкиннер база кылып турган. Олар тыва эмчиниң барыын чүк чурттарыныы-биле алырга чогумчалыг эвес байдалдарда кезиишкин кылырынга бедик мергежилдиин кайгааннар. Олар чанарда боттарының дериг-херекселдерин республиканың эмчилеринге арттырып каан. 
 Виктор Александрович бедик мергежилдиг, идепкейлиг болгаш чаагай сеткилдиг удуртукчу, аныяктарның төлептиг дагдыныкчызы чораан. Ажылдап келген бүгү чылдарында удуртукчу албан-дужаал ээлээр деп саналды чаңгыс эвес удаа дыңнап келген, ынчалза-даа ол бодун эмчи кижи мен деп санааш, ол саналдан ойталап турган. Аарыг кижилерге кезиишкиннерни назы-хары улгаткыжеге боттандырып келген. 
 Кадык камгалалын сайзырадырынга улуг ачы-хавыяазы дээш Виктор Александрович Верещагин Тыва Республиканың ордени-биле, Октябрь революциязы орден-биле шаңнаткан, «Тыва АССР-ниң алдарлыг эмчизи» хүндүлүг атты тывыскан, ону «Күш-ажылчы шылгарал дээш», «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» медальдар, Ленинчи юбилейлиг медаль-биле шаңнаан. Виктор Александрович бүгү-ле шаңналдарындан «1999 чылдың кижизи» деп хүндүлүг адын аажок үнелээр чораан. 
 Бир катап Виктор Александрович журналистерге хуу-даа, өг-бүле-даа, ажыл-херек-даа амыдыралынга аас-кежиктиг чурттап чоруур кижи мен деп билинген. Бистиң республиканың ооң хүлээп алыышкынынга кирген-даа, кирбээн-даа чурттакчыла­ры Виктор Александрович Верещагинниң адын кажан-даа утпастар.

Возврат к списку