Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазы үлетпүр ажылдарынга херек частыр чүүлдер бүдүрер завод тудуунче 70 ажыг млн рубльди киирер

Тываның эрге-чагыргазы үлетпүр ажылдарынга херек частыр чүүлдер бүдүрер завод тудуунче 70 ажыг млн рубльди киирер 18.11.2022

Бүдүрүлге заводун тудар талазы-биле ниити төлевилелди шиитпирлээр дээш Тываның Чазаа биле «Техмашсервис» АН элээн каш айтырыгларны тодарадып чугаалашкан. 2024 чылдың төнчүзүнге чедир «Техмашсервис» бүдүрүлге комплекизин туткаш ажылдадыр болза, республиканың чазаа – суг хандырар, суг төгер система, 1,5 МВт күчүлүг трасформатор подстанциязы тудар база заводче орукту асфальтылаар дээн ышкаш. инфраструктура айтырыгларын шиитпирлээрин хандырар.
Төлевилелче 440 млн рубль ниити хемчээлдиг инвестицияны салыр, ооң 373,4 млн. рублин «Техмашсервис» компания киириштирер. А республика 70 млн. рубль үлүгнү салыр. 2 чылдың дургузунда заводту тудуп, ажыглалче киирери планнаттынган. Аңаа 27 кижи ажылдаар. Бир эвес бүдүрүлге долу күчүзү-биле ажылдай бээр болза, аңгы-аңгы деңнелдиң бюджеттеринде чүгле үндүрүг кылдыр 87,2 млн. рубль чылда кирип турар апаар.
Республика девискээринде боттандырып турар улуг төлевилелдерге заводтуң продукциязы дыка херек деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг тайылбырлаан. Колдуунда ажык ажылдар чорудуп турар даг-тывыш компаниялары чылда-ла ниитизи-биле 5 муң тонна чазылдырар бүдүмелдерни чазылдырыышкын ажылдарынга бөгүнде ажыглап турар. Тывыштың хемчээли көвүдээн тудум, аңаа хереглел улгаткан, ол ышкаш чаа тывыш - алдын, чес, цинк болгаш өске-даа үнелиг ажыктыг казымалдар чыдыннарын ажыглалче киирер планнар база бар.


Возврат к списку