Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Экономика яамызы 2020 чылда эрттирер ярмарка хемчеглериниң чаңгыс улуг планын тургускан

Тываның Экономика яамызы 2020 чылда эрттирер ярмарка хемчеглериниң чаңгыс улуг планын тургускан 05.02.2020
Республиканың муниципалдыг тургузугларынга бо чылдың дургузунда эртер 569 делгелге-ярмаркаларынга 3187 садыг точкалары ажылдаар. Оон аңгыда республика чергелиг 39 делгелге-садыглаашкыннарга 1640 садыг олуттарын тургузар. Ярмаркаларны байырлалдың, универсалдыг, неделяның дыштаныр хүннериниң болгаш аъш-чем база өске-даа барааннар тускай садыглаашкыны деп чарган.
 Республиканың чурттакчылары болгаш аалчылары кайгамчык суй-белектерни, болбаазырадылга үлетпүрүнүң кылыгларын, каасталгалыг болгаш хереглелдиг өске-даа чүүлдерни ярмаркалардан садып ап болур. Оон аңгыда аъш-чем аймааның хөй янзы хевирлерин делгеп садар. 
Бо бүгү хемчеглерже кирери халас. 
Тыва Республиканың Экономика яамызының “Сайгарлыкчы чорук” деп кезээнде http://mert.tuva.ru/directions/entrepreneurship/suppo сайтыдан делгелге-садыглаашкын хемчеглериниң планы-биле таныжып болур. 
2019 чылда Тыва Республикага тус чер бараан бүдүрүкчүлериниң 554 делгелге садыглаашкыннары (республика чергелиг 9 делгелге-ярмарка, дыштаныр хүннүң 545 ярмарказы) эрткен. Сайгарлыкчы чоруктуң 9665 субъектилери база 1197 кижи аңаа киришкен. Делгелге садыглаашкындан ниити бараан саарылгазының түңү 57,4 млн. рубль болган. 
Муниципалдыг тургузуглар чагыргалары неделя санында ярмаркаларны организастап турар. Тус черниң чурттакчылары көдээ ажыл-агый барааннарын, бойдус байлаан, эът болгаш эъттен кылыгларны, балык аймаан, ногааларны, быжырган чемнерни, сүт продукциязын, тыва далганны, артышты, дузаан чемнерни, чылыг идик-хеп аймаан садып-саарып турарлар.

Возврат к списку