Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның удуртукчузу делегей чергелиг экономиктиг шуулганның ажылында киржип турар

Тываның удуртукчузу делегей чергелиг экономиктиг шуулганның ажылында киржип турар 04.06.2021
Июньнуң 2-ден 5 хүннеринде Санкт-Петербургда делегей чергелиг экономиктиг шуулган эртип турар. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг бо шуулганда киржип турар. Энергетиканың келир үези, “ногаан айтырыгны” хөгжүдерин сайгарган стратегтиг угланыышкыннарлыг сессияларның ажылынга киришкен. Экономиканың өзек айтырыгларын сайгарган шуулганның хемчеглерде чүгле Россияның эвес, даштыкы чурттарның ажыл-агыйжы адырының төлээлери чыылганын сагындыраал.
Шуулганның ийиги ажыл хүнүнде, Сибирь федералдыг округтуң регионнар экспозицияларының ажыдыышкыны болган. Экономиктиг шуулганның киржикчилери Сибирь девискээрлериниң инвестиция курларывы база башкарыкчы төлевилелдери-биле таныжар арганы алган. Республиканың удуртукчузу Владислав Ховалыг “Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциациязында кирип турар регионнар баштыңнары-биле кады "Сибирьге даштыкы база иштики туризмни хөгжүдер дугайында" дугуржулгага атты салган. 
Ассоциациязының күүсекчи комитединиң бодап турары-биле алырга, туризм адырында комплекстиг инвестиция төлевилелин “Туризм база аалчылар хүлээп алыр индустрия” национал төлевилелге киириштирип, федералдыг акшаландырыышкынны ойнап алыр аргалар бар. 
«Күчүлүг Сибирь. Сибирьниң бүгү күчү-күжүн көргүзер дээш кожавыс регионнар-биле ниити аттыг стендини белеткээн бис. Россияда иштики туризмге сонуургал улгаткан, бистиң регионнуң курлавыры хөй-даа болза, ол талазы-биле амдыызында чыдып каан. Бөгүн ат салганывыс “Сибирьге даштыкы база иштики туризмни хөгжүдери” комплекстиг инвестиция төлевилели Тывага туризмни хөгжүдүп, инфраструктураны тударынга идигни бээр боор. Республикаже аян-чорукчуларны хаара тударын көвүдедир дээш, төлевилелге идепкейлиг киржир бис. Ук адырны шуудадып алыр болза, республикага экономиктиг ажык көвүдээр. Ол дээрге чаа ажылчын олуттар, сайгарлыкчы чоруктуң хөгжүлдези, үндүрүг киирилделериниң көвүдээри-дир. Республика чазааның командазы аңаа ыяк белеткенген, инвесторларга саналдаар чүүлдеривис бар» - деп, В.Ховалыг социал четкилерде бодунуң арынында бижээн.
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг оон аңгыда, Россияның бойдус хүрээлелиниң адырын хайгаараар федералдыг албан-биле кады ажылдаар дугайында документиге атты салган. “Арыг агаар” федералдыг төлевилел боттаныышкыны-биле дузаны алыр. 
«Тывада бисте ышкаш, Сибирь регионнарында бир чидиг айтырыг – агаарның ыштыы. Шагдакы-ла бо айтырыгны шиитпирлээр баштайгы базымнар кылдынган» - республиканың удуртукчузу демдеглээн.

Возврат к списку