Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Людмила Балзанай: Тываның чонунуң хей-адын көдүреринге Улусчу чаңчылдар болгаш Хүндүлээчел чоруктуң чылдарын чарлааны дыка шын

Людмила Балзанай: Тываның чонунуң хей-адын көдүреринге Улусчу чаңчылдар болгаш Хүндүлээчел чоруктуң чылдарын чарлааны дыка шын  05.01.2016
 Людмила Балзанай, Бай-Хаак суурда песионер:
 - Россияның чурттакчызы болганымда, ол дээш сагыжым аарып олурар болбайн аан. Ынчалза-даа бистиң чуртувус турум чоруун салбады, 2016 чылда ол-ла туружун салбазын.
 Бистиң төрээн Тывавыста сөөлгү чылдарда эки талаже өскерлиишкиннерниң бары өөрүнчүг. Шуут-ла калыма чүве кайыын турар. Бо үеде чүгле кижиниң бодундан, чүткүлүнден хамааржыр апарган ышкажыл. 
  Эрткен чылды Улусчу чаңчылдар чылы деп чарлаан турган, ам бо чыл - Тыва хүндүлээчел чоруктуң чылы. Чоннуң, салгалдарның хей-адын, тура-соруун чүглээринге дыка шын шиитпирлер-дир. Кажан бодунуң ук-төөгүңнү, ужур-чаңчылдарыңны эки билир болзуңза, каяа-даа тура дүшпес сен. 
 2015 чылда  өг-бүлемден ийи кижи дээди эртемни чедип алгаш келдилер. Кызыл дипломнуг дооскан кызым, төрээн Бай-Хаак школазында химия башкылай берди. Ажылынга хамаарыштыр эки үнелелдерни берип эгелээн. Ол эки башкы болурунга бүзүрээр мен. Оглум бодунуң мергежилиниң аайы-биле социал адырда ажылда тургустунган. Берге, харыысалгалыг ажылы-биле ол кижилерге чүгле эки чүүлдерни сөңнээр дээрзин билир мен. 
 Чазын келгеш, огород тарып, хаван, дагаа азыраар планныглар. Ынчанмайн канчаар, ол өг-бүлеге чугула чүүлдер-дир. А эң-не кол чүүл – эрткен чылды шупту каң кадык, өөрүшкү-маңнайлыг үдедивис. А үнер чыл база-ла ындыг болурун Тываның шупту чурттакчыларынга күзээр-дир мен.

Возврат к списку