Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Саң-хөө яамызы Владислав Ховалыгның республика бюджедин турум тудар талазы-биле саналын деткээн

Россияның Саң-хөө яамызы  Владислав Ховалыгның республика бюджедин турум тудар талазы-биле саналын деткээн 25.02.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Москвага ажылчын сургакчылаашкынга чорааш, Россияның саң-хөө сайыдының бирги оралакчызы Леонид Горнин-биле ужуражып, үезинде шиитпирлээр ужурлуг республикага чугула элээн каш айтырыгларны сайгарып чугаалашкан. Саң-хөө яамызынга эрткен ужуражылганың киржикчилери республика бюджединге ам болур өскерилгелерниң, регион бюджединиң чедишпезин база ону ажып эртер аргаларга хамаарышкан өске-даа айтырыгларны көрген. Чыл төнчүзүнде кезээде чидигленип келир айтырыг – бюджет ажылдакчыларынга шалың төлевирин үезинде бээринче онза кичээнгейни углаан. Республика Баштыңы бо чылын ону болдурбас дээш, ол талазы-биле ажылдап эгелээни ол. «Бистиң сайгарып чугаалашканывыс айтырыгларны шиитпирлээри ындыг амыр эвес айтырыглар-дыр. Ынчалзажок бис-даа, РФ-тиң Саң-хөө яамызы-даа чыл төнчүзүнде шупту улус акша-шалыңын долу хемчээлдиг, саадаашкын чокка алган турарынга, ону шиитпирлээринге республика акша-хөреңгилиг болурунга сонуургалдыг. Мооң ужун Тыва Россияның Саң-хөө яамызы-биле кады регионну акша-хөреңги-биле хандырарының өске механизмнерин дилеп тывар ужурга таваржып турар. Тываның бюджединде чидиг айтырыгны шиитпирлээри – республиканың турум байдалының болгаш хөгжүлдезиниң магадылалы болур» – деп, Владислав Ховалыг социал четкилерде бодунуң блогунга бижээн. Акша-шалыңны үе-шаанда төлеп, хөгжүлдеже четчир акша-хөреңгини үндүрери – кижилерниң амыдырал-чуртталгазының шынарын чоорту экижидер аргалыг, деп ол демдеглээн. Республикада бюджет ажылдакчыларының ортумак шалыңының бедээни база күш-ажыл төлевириниң эң адаккы хемчээлиниң өскени-биле, күш-ажыл төлевиринче чарыгдал улгатканын Тываның Саң-хөө яамызы дыңнаткан. Ол ышкаш республиканың капитал салыышкыннарже болгаш экономиканың хөгжүлдезинче чарыгдалдарны кадагалап арттырары чугула дээрзин база айыткан. Леонид Горнин Владислав Ховалыгның дилээн деткип, дараазында ужуражылгада ол айтырыгны улаштырыр сайгарып, тодаргай хемчеглерни алырын аазаан.

Возврат к списку