Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва хөй ажыл-чорудулгалыг база чонну ажылга хаара тудар төптер, эмнелгелер чонну хүлээп эгелээн

Тыва хөй ажыл-чорудулгалыг база чонну ажылга хаара тудар төптер, эмнелгелер чонну хүлээп эгелээн 16.02.2022 Чаа коронавирус халдавырындан аарыыр чоруктуң хүн бүрүде чавырлып эгелээни-биле, айыттынган албан черлери чонну катап хүлээп эгелээрин кол санитар эмчи Людмила Салчак саналдаан. Февраль 16-да республикада COVID-19-тан аараан 310 кижини,азы эрткен хүнден 27 кижи эвээш илереттинген. Республиканың оперативтиг штавы эпидемиологтуг байдалдың турумчуп бар чыдарын өөренип көргеш, хөй ажыл-чорудулгалыг төптер, чонну ажылга хаара төптер күрүне ачы-дузаларын чедирип, эмнелге албан черлери аарыг кижилерни хүлээп эгелээрин шиитпирлээн. Мооң мурнунда бо албан черлериниң чон-биле ажылын 2022 чылдың апрель 1-ге чедир түр када соксаткан турган. Тыва Республиканың Баштыңының 2022 чылдың январь 17-де 30 дугаарлыг Чарлыынче өскерилгени киирген Тыва Республиканың Баштыңының февраль 14-те 55 дугаар Чарлыы-биле, ажылдаарының чаа чурумун туругускан. Чарлыктың чаа редакциязында, эмнелге албан черлери санитарлыг бүгү негелделерни сагывышаан аарыг болгаш кадык кижилерге планныг эмчи дузазын 2022 чылдың февраль 15-тен көргүзүп эгелээрин айыткан. Хөй талалыг ачы-дуза чедерер төптер, Чонну ажылга хаара тудар төптер баш бурунгаар бижилге езугаар ажылдаар. Ачы-дуза ап келген хамаатыларның эъдиниң изин хынаары, социал дистанцияны сагыыры албан. Ол ышкаш 2 шак болгаш-ла чон хүлээр өрээлдерни аштап-чүлгүүр. Оон аңгыда школаларда, техниуманар, колледжтерде, дээди өөредилге черлеринде класстарда база бөлүктерде грипптээн азы ковидтээн кижилерниң саны 20 хуудан ашпас болза, 2022 чылдың февраль 15-тен өөренип эгелеп болурун документиде айыткан. Ээлчеглиг шөлээден азы республикадан дашкаар чораан ажылдакчылар ажылче үнерде, ажыл берикчизинге ПЦР-тестизиниң харыызын бээрин чарлык-биле доктааткан. Шак ындыг негелде сөөлгү алды айда аарып каапкан азы тарыткан хамыыталарга база хамааржыр. Удавас келир байырлалдар – Ада-чурт камгалкчызының хүнүн (Февраль 23), Масленица (февральдың 28-тен март 6-га чедир), Делегейниң херээженнер хүнүн Чарлыкта айыттынганы езугаар дистанциялыг хевирге эрттирер. 2022 чылдың апрель 1-ге чедир республикага массалыг хемчеглерни эртирери хоруглуг дээрзин сагындыраалыңар.

Возврат к списку