Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада "Улусчу картофель" губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң реестрин тургузуп турар

Тывада "Улусчу картофель" губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң реестрин тургузуп турар 02.05.2023

Тываның муниципалдыг тургузуглары "Улусчу картофель" губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң даңзызын тургуспушаан. Чогуур үрезинни сөөртүп эккээринге белен фермерлер-биле керээлерни чарып турар. Апрель 27-ге чедир, амдыызында үш чүс хире өг-бүле күрүне деткимчези кылдыр картошка үрезининче билдириишкинни киирген.
Кемероводан сайгарлыкчы Николай Живодеров-биле керээни чарган. Ол бо хүнге чедир Ак-Довурактуң чурттакчыларындан кирген чагыгны (301) хандырар. Тус черниң фермери Александр Желтухин Тере-Хөл биле Чеди-Хөл кожууннарда губернатор төлевилелиниң киржикчилерин картофель үрезини-биле хандырар. Бо хүннүү-биле, тус-тузунда 271 база 55 өг-бүле күрүне деткимчезинче билдириишкинни киирген. Таңды кожуунда - 379, Улуг-Хемде - 1288, Сүт-Хөлде – 310 өг-бүле үрезинге хереглелдиг.
Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле, 2022 чылда «Социал картофель» биле «Картофельди – өг-бүлелерже» деп ийи төлевилелди "Улусчу картофель" губернатор төлевилели кылдыр каттыштырганын сагындыраал. Хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелерни деткиири талазы-биле регион чазааның кризиске удур хемчеглерниң бирээзи ол болган. Регионнуң Күш-ажыл болгаш Көдээ ажыл-агый яамыларының удуртулгазы-биле кожуун болгаш хоорай чагыргалары төлевилелди боттандырып турар.
Төлевилел боттандырылгазының доктаатканы езугаар, бир өг-бүле 25 кил картошка үрезинин база чартык кил “борщ түү” - свекла, морковь, капуста, согуна болгаш өске-даа ногаа культуразының үрезиннерин алыр. А үш болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге 50 кил картошка үрезинин бээр. Огородчулар тарып олурткан 25 кил картошка үрезининден 100 кил хире дүжүттү, а чартык кил хире ногаа үрезининден центнер ажыг ногаа дүжүдүн ажаап алыр ужурлуг.
Эрткен чылын республикада “улусчу картофель” губернатор төлевилелинге киришкен 7613 өг-бүлеге 226,8 тонна картошка үрезинин үлээн. Олар июньга чедир картошказын тарып олурткан. Чай дургузунда картошканың довураан улгаттырып, суггарып турза-даа, агаар бойдус таарымча чок болганындан дүжүт арай чегей болган. Күзүн 635030 тонна дүжүттү алган, бир өг-бүлеге онааштыр ортумаа-биле - 100 кил картошка.


Возврат к списку