Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның делгемнеринге «Шериг ралли» чарыжы болуп эртер

Тываның делгемнеринге «Шериг ралли» чарыжы болуп эртер 24.07.2018
«Шериг ралли» - делегейде билдингир «Париж-Дакар» азы «Торгу оруу» ышкаш, солун, хей-аъттыг мөөрейлиг чарыш кылдыр санаттынар.  
Чарыштың киржикчилери танывазы черге келгеш, даглыг, ховулуг, суглуг, шаптараазыннарлыг черлерге шериг техниканы кайы хире башкарып билиринге бодунуң мергежилдиин бадыткаар. Чарыш чаңгыстың, команданың дээш, аңгы-аңгы чадаларлыг. Тиилекчини илередирде ниити санны үндүрүп, чедер-четпестерин база көөр.  
2017 чылда шериг техника башкарыкчылары Россияның мурнуу чүгүнде үш регионга - Астрахань, Волгоград областар база Калмыкияның оруктарынга төнчү чок шөйлү берген, узун хемчээлди эрткен.
Россияның Камгалал яамызы 2018 чылда Делегейниң армейжи оюннарын Тывага эрттирер деп шиитпирни үндүрген. 2018 чылдың июнь 3-9 хүннеринде, Тывага Делегейниң армейжи оюннарының российжи чадазы болуп эрткен. Бүгү-российжи чадада Төп, Мурнуу, Барыын база Чөөн шериг округтарындан, Соңгу флоттан база Агаар-десант шериглеринден, шупту 6 команда киришкен. Маргылдааның түңнелинде, Төп шериг округунуң шериг чолаачылары тергиидеп, делегей оюннарынга Россияны төлээлээр эргени чаалап алган. 
Бо удаада шериг армейжи авточарыштың делегей маргылдаазынга киржир дээш Египеттиң, Кыдаттың, Узбекистанның база Россияның командалары Тывада чедип келген. Шериглер тус черниң агаар-бойдузунга чаңчыгып, боттарын белеткеп алыр дээш, баш бурунгаар келгеннери ол. Кыдаттың командазы боттарының техниказы-биле киржир болза, арткан командалар российжи машиналар-биле чаржыр. 
Июль 29-та, найысылал Кызыл хоорайның Арат шөлүнге, маргылдааның байырлыг ажыдыышкыны болур. Сөөлгү үениң шериг техника делгелгезинден аңгыда, суй-белектер ярмарказы ажылдап, аалчыларга таныштырылгалыг оюн-тоглааны шөлге организастаар.  
Ийиги хүнде, азы июль 30-де – чурттар командазындан төлээлерниң Тываның делгемнеринге чаңгыстың чарыжы-биле маргылдааның кол кезээ эгелээр. 
Июль 31-де, 55-ки аңгы мото-адыгжы (дагжы) бригаданың полигонунга «Тигр» автомобильдерниң киржилгези-биле «От» чадазы азы пулеметтан кара адарынга чижир. 
Август 1-де, маргылдааның үшкү чадазында, 2-ги маршрут-биле «Сүрүүшкүннүг чарыш» болур.
Август 2 – дараазында кол төнчү чадага белеткенип, техниказын хынаар хүн.  
Август 3-те – шупту киржикчилер команда аайы-биле чарышка мөөрейлежир.  
Август 4-түң хүнүнде, 19.00 шакта, Кызылдың Арат шөлүнге маргылдааның байырлыг хаашкыны. Тиилекчилерни шаңнап, мактаар. Республика артистериниң концерт көргүзүү. 21.30 шакта - байырлыг салют-биле «Делегейниң армейжи оюннары-2018» доостур.

Возврат к списку