Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның тос муң ажыг доозукчуларынга сөөлгү коңга эткен

Тываның тос муң ажыг доозукчуларынга сөөлгү коңга эткен 24.05.2024

Бөгүн республиканың бүгү школаларында сөөлгү коңга байырлалы болуп эрткен. Байырлалдың чыскаалынга тоску болгаш онбирги класстарның доозукчулары тос муң ажыг оолдар, уругларга сөөлгү коңга эткен. Республиканың Баштыңы Аграр лицейниң байырлалынга хүндүлүг аалчы кылдыр киришкеш, Доозукчулар аллеязынга ыяшты олурткан.

Республиканың Баштыңы, Тываның улустуң башкызы Петр Морозовтуң адын эдилээн Аграрлыг лицейниң доозукчуларынга, башкыларга болгаш ада-иелерге байырын чедирген. Петр Александровичиниң өөнүң ишти Ольга Павловна-биле кады Доозукчулар аллеязының эгезин салып, сиреньнерни олурткан.

- Чыл санында Аллея улгадып, а лицейниң доозукчулары Тываның аграрлыг комплекизиниң специалистер отрядынга немежип турзун – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

Регионнуң Баштыңы социал четкилер таварыштыр республиканың шупту доозукчуларынга чагыын берип, “билиглерни чедип алырындан аңгыда, амыдыралдың уран аргаларынга өөренип, шилип алган херээнге шынчы болгаш ниитилелге ажыктыг, найыралды үнелеп, өг-бүлезинге болгаш Төрээн чуртунга ынак Кижи болуру чугула” - деп, чугаалаан.

Оолдар, кыстарга быжыг билиглерни база төлептиг кижизидилгени берип, дыка хөй күжүн салган башкыларга өөрүп четтириишкинниң сөстерин аңгы дамчыткан. «Школачыларның ада-иелеринге сеткилим ханызындан байыр чедирдим. Ажы-төлдүң чедиишкиннери оларның детикиишкининден дыка хамааржыры шын» - деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

Ам дүүнгү школачыларның мурнунда доозарының болгаш дужаап кирериниң шылгалдалары бар. Кол шылгалдалар эгелей бергенин сагындыраалыңар. Тоску классчылар майның 21 биле 22-де даштыкы болгаш төрээн дылдарга шылгалдаларны тудар болза, майның 23-те 11 класстың доозукчулары география, литература база химияга ЕГЭ-ни бижиир. Дараазында, орус дылга шылгалда майның 28-те эртер.

«Ам силерниң кол сорулгаңар - келир үеде мергежилиңер-биле холбаалыг, шилип алганыңар шылгалдаларны чедиишкинниг дужаар дээш, бүгү күжүңерни ынаар углаар ужурлуг силер – деп, өөредилге сайыды Елена Хардикова чагыын берген. – Боттарыңарга бүзүрелдиг, турум болуңар. Кызымаккай чорууңар, тодаргай сорулгаңардан силерниң келир үеңер, Тывавыстың келир үези хамааржыр дээрзин утпаңар».


Возврат к списку