Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республика Баштыңының мобильдиг хүлээп алыышкыны Тывада ажылын эгелээн

Республика Баштыңының мобильдиг хүлээп алыышкыны Тывада ажылын эгелээн 21.01.2020
Тываның чурттакчылары мобильдиг хүлээп алыышкын таварыштыр республика баштыңынга дорт айтырыгны салып болур аргалыг апарган. 
Январь 16-да ындыг хүлээп алыышкын ажылын эгелээн. Бир дугаар үнүүшкүннү Кызыл кожууннуң Сукпак база Элегес-Аксы суурларже организастаан. Тываның Баштыңынче санал-оналдарлыг, хомудалдарлыг, дилеглерлиг 83 кижи үнүүшкүннүг хүлээп алыышкын таварыштыр кирген. 
Республика Баштыңының администрациязының база яамыларның бүрүн эргелиг кижилери чонну хүлээп алган. Специалистер дыка хөй айтырыгларга харыыларны болгаш тайылбырларын ол-ла черлеринге берген. Чамдык Улаштыр чедир ажылдаар чамдык айтырыгларны чогуур яамыларның болгаш ведомстволарның удуртукчуларынга дамчыткан.
Чурттакчы чон тудуг тударынга чер участогун аңгылап бээринге, ажылга тургустунарынга, социал дузаламчыга, улуг тывыш компанияларының ажыл-чорудулгазынга, экологияга, суурлар чаагайжыдылгазынга хамааржыр айтырыгларны республика баштыңынга салган. Оон аңгыда коллективтиг болгаш чаңгыс кижиниң дилег билдириишкиннери база кирген. Чижээ, Сукпактың чурттакчылары суурунга спорт залдан база ойнаар шөлден тудуп бээринге деткимчени бээрин дилээн. 
Тываның Баштыңының администрациязы мобильдиг хүлээп алыышкыннарны доктаамал чорударын дыңнаткан. Соңгукчуларның чагыглары-биле ажылдаары ышкаш, хамаатыларның билдириишкиннерин болгаш негелделерин контрольга алыр. 
Ам январь 23-те Черби, Кара-Хаак база Каа-Хем суурларже үнүүшкүннер планнаттынган.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тус черлерде эрге-чагырганың чон-биле харылзаазының, оларның дилеглеринге болгаш негелделерге хамаарылгазын мобильдиг хүлээп алыышкындан билип ап болурун демдеглээн. 
«Бир эвес чер-черлерде эрге-чагырга органнары шынап-ла ажылдап, кижилерге дузалажып турар болза, мэриниң азы кожуун чагырыкчызының бажын ажыр кым-даа республика баштыңынче барбас дээрзинге чөпшээрежир боор силер. Мобильдиг хүлээп алыышкында баштайгы чугааларны анализтеп көөрге, чаңгыс чер-чурттугларывысты муниципалитеттерниң бүрүн эргелеринге хамааржыр айтырыглар дүвүредип турары тодараттынган» - деп, Тываның Баштыңы аппарат хуралында чугаалаан.

Возврат к списку