Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сибирь регионнарының туризм адырында кады ажылдажылга дугуржулгазында Тыва каттышкан

Сибирь регионнарының туризм адырында кады ажылдажылга дугуржулгазында Тыва каттышкан 30.01.2020
Тыва база Сибирьниң 5 региону туризм адырында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салырлар. Республика Чазаа январь 28-те дугуржулганың төлевилелин сайгарып көргеш, деткээн. Тывадан аңгыда, Алтай биле Красноярск крайларның, Кемерово облазының,  Алтай биле Хакас республикаларның чазак-чагыргалары дугуржулганы чарар. 
Холушкак адырларда ачы-дуза хүрээлеңин хевирлээн дугуржулга экономиканың бир адыры кылдыр туризмни хөгжүдеринге идигни бээр деп документиде айыткан. Регионнар турисчи төлевилелдерни боттандырарда кластер аргазын ажыглаар планныг. Тыва мурнады хөгжүдер девискээр эрге-байдалын ук адырже хөй инвестицияларны хаара тутпушаан алырын планнаан. 
Дугуржулганың киржикчилери кады ажылдажылганың кол практиктиг сорулгазының бирээзинге - регионнар аразының турисчи маршруттарын болгаш турисчи продуктуларын тургузары деп, көрүп турар. Мурнуу-чөөн Сибирьниң алды территориязын харылзаштырган “Күчүлүг Алтай-Саян дээрбээ” төлевилел оларның эң колу апаар ужурлуг. 
Дугуржулдада регионнарның эрге-чагыргалары ол планнар езугаар авиа аргыжылгазын болгаш орук-транспорт инфраструктуразын хөгжүдерин хүлээнир. Туроператорлар, аэропорттар аразынга сырый кады ажылдажылганы магадылап, турисчи маршруттарның чаңгыс аай баазазын тургузуп, турисчи ачы-дуза чедирилгезинге база төлевиринге электроннуг сервисти мөөңнээр. 
ТР-ниң Экономика яамызының медээзи-биле алырга, “Күчүлүг Алтай-Саян дээрбээ” төлевилелинге Тываның киржилгези республикаже туристерниң агымын ийи ктап көвүдедип, 180 – 200 муң кижи чедирер. Тыва бо төлевилел чорудуу-биле немелде 400 ажыг чаа ажылчын олуттарны тургузуп, 1 муң ажыг туристерни немей хүлээп алыр. Биче бизнестиң 100 ажыг субъектилерин төлевилелче хаара тудуп, үндүрүг киирилделери чоорту 160 млн. рубль чеде бээр.
 Февраль 12-ден 14 хүннеринде, Сочиге эрттер Инвестиция шуулганының үезинде, “Күчүлүг Алтай-Саян дээрбээ” төлевилелдиң киржикчилери – регионнар баштыңнары дугуржулгага атты салырлар.

Возврат к списку