Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада "Школаже белеткениринге дузалаш" акция сентябрьның 25-ке чедир уламчылаар

Тывада "Школаже белеткениринге дузалаш" акция сентябрьның 25-ке чедир уламчылаар 06.09.2023

Тывада чылдың-на эртип турар "Школаже белеткениринге дузалаш" акция бо удаа 15 дугаар эртип, күш-ажылчы коллективтерни, хуу сайгарлыкчылары, энерел сеткилдиг хамаатыларны база катап хаара тудуп, хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш хандырылгалыг, амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өг-бүлелерниң уруг-дарыынга адрестиг дузаламчыны өөредилге чылының бүдүүзүнде чедирген. Кожуун чагыргаларның база Кызыл хоорайда өөредилге эргелелиниң шупту муниципалдыг органнарында дуза чыылдазы сентябрь 10-га чедир уламчылаар. Артыкшылдыг өөренир херекселдер, кыдырааштар, демир-үжүктер, чаа сумкалар, идик-хептер бар болза, акцияга киржип, ону үлежиринче кыйгырып турар.
Бөгүнге чедир ачы-дуза шимчээшкининге 800 ажыг чурттакчы үлүүн кииргенин өөредилге яамызы дыңнаткан. 734 школачыга, ооң санында тускай шериг опреациязының 330 ажы-төлүнге дузаламчыны көргүскен. Эрзин, Улуг-Хем, Бии-Хем, Тес-Хем, Кызыл, Чаа-Хөл кожууннар база Кызыл хоорай акцияга идепкейлиг киришкени демдеглеттинген.
Ооң-биле чергелештир республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының адаанда ведомство албан черлеринде августуң 25-тен база-ла "Школаже белеткениринге дузалаш-2023" акция эгелээн. Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төптеринде, Кызылда Бай-Хаакская кудумчузу, 6 дугаар бажыңда Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнүң баазазында, Калинин кудумчузу, 1 дугаар бажыңның 1-ги каъдында 125 дугаар кабинетте “Мээң өг-бүлем төвү” деп чыылда пунктуларында өөредилге херекселдерин база идик-хепти сентябрь 25-ке чедир хүлээр. Пунктулар хүннүң-не 8.30 -17.30 шактарда ажылдаар, дүштеки чапсары - 12.30 - 13:30 шак аразында. Телефону - 8 (39422) 2-17-44.
Эрткен чылын "Школаже белеткениринге дузалаш" акцияның ачызында, өөредилгеже белеткениринге бергедежи берген дыка хөй оолдар, уругларга дузаны каткан. Ынчан республиканың буянныг чурттакчылары 1260 өөреникчиге дузалашканын регионалдыг өөредилге яамызы демдеглээн.


Возврат к списку