Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Агаар-десант шерииниң хүнүнде Тываның оолдарынга чадаг шериглерниң дайынчы машиназын тураскаал кылдыр ажыткан

Агаар-десант шерииниң хүнүнде Тываның оолдарынга чадаг шериглерниң дайынчы машиназын тураскаал кылдыр ажыткан 03.08.2015
  «Россияның агаар-десант шерииниң 85 чылының хүнүнде дайынчыларның чүс-чүс даалгаларны чедиишкинниг күүседип турганы чадаг шериглерниң дайынчы машиназын тураскаал кылдыр ажыткан. Россияның камгалал сайыды Сергей Күжүгетович Шойгу Тываның шупту: дайынчы чөрүлдээлерге мөчээн болгаш дириг-даа оолдарынга алдар кылдыр Тиилелге шөлүнге алдарлыг БМП-ни тургузарын боду деткээн» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда дыңнаткан. 
 Десанчылар, хоочуннар, кызыгааржылар, интернационалчы дайынчылар, школачылар, чок болган оолдарның иелери «изиг точкаларга» бажын салган бүгү-ле оолдарның эрес-дидим чоруун сактып, бир минутаның сактыышкынын кылып, дириг болгаш боодал чечектерни салган.
  «Цеченлинг» хүрээзиниң баарында тургускан БМП тайбыңның болгаш чаагай сеткилдиң демдээ ышкаш көстүр – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Россияның агаар-десант шерииниң хоочуннарынга, албан хүлээлгезин эрттирип турарларга чүрээм ханызындан кадыкшылды, чаагай чорукту, чедиишкиннерни болгаш арыг дээрни күзедим!»
  Республиканың аалчызы, Хакасиядан келген Александр Векшин чыглып келгеннерге Агаар-десант шерииниң хүнү-биле байырны чедирген. Ол Хакасияда «Дайынчы акы-дуңмалышкы чорук» регион салбырының даргазы, Афганистан, Таджикистан, Чечня болгаш өске-даа «изиг точкаларга» дайынчы хөделиишкиннерниң киржикчилерин каттыштырган организацияларны удуртуп чораан.
 Агаар-десант шерииниң хүнүнге турааскаткан спортчу хемчеглер Кызылга эрткен: марш-бросок, авточарыш, хүреш маргылдаазы, мотопланерлерге ужудуушкун болгаш өске-даа. Агаар-десант шерииниң тывылган хүнүн 1930 чылдың август 2 деп санаар. Ол хүн Шериг-агаар күштериниң Москваның шериг округунуң өөредилге үезинде тактиктиг даалга бергеш, Воронежтиң кырынга 12 парашютчуларны октаан. Ол шенелдеден дайзынны агаардан дүрген болгаш калбаа-биле алыр аргалыг-дыр дээрзин шериг эксперттер үнелээн.

Возврат к списку