Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның корум-чурум камгалакчылары чурттакчыларга хамааты серемчилелди кошпатпазын кыйгырган

Тываның корум-чурум камгалакчылары чурттакчыларга хамааты серемчилелди кошпатпазын кыйгырган 20.02.2023

Республикада террорчу кыжаныышкынныг меге дыңнадыглар бо-ла нептерей бээр апарганын корум-чурум камгалаар органнар демдеглээн. Чурт иштинде байдалды чайгылдырын оралдажып, иштики күштерни ажыглап, частыр чүүлдер салган дугайында электроннуг база телефонче дыңнадыглар калбаа-биле тарап турарын корум-чурум тудукчулары дыңнаткан. Россия Федерациязының хамаатыларының айыыл чок чоруунга удур меге медээлер тарадыры, истелгеже кирер болгаш ол дээш кеземчеге херээнге онаажып болурун Федаралдыг айыыл чок албанының ТР-де эргелели сагындырган.
Частыр чүүлдер салган дугайында меге медээлерни даштыкы операторларның соталыг харылзаазын ажыглап, даштыкы сервистерниң электроннуг почталары таварыштыр калбаа-биле тарадып турар. Сөөлгү катап ындыг болуушкунну корум-чурум камгалаар органнар февраль 20-де илереткен: республиканың элээн каш өөредилге черлеринде частыр чүүлдерни салган дугайында дыңнадыг келген.
Россияның Федералдыг айыыл чок албанының Тыва Республикада эргелели, Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелели, Росгвардияның Тыва Республикада эргелели чоннуң айыыл чок чоруун хандырарынче угланган комплекстиг чогуур хемчеглерни чоруткан. Корум-чурум камгалаар органнар дыңнадыгже күштерин база аргаларын дүрген угландырганының түңнелинде, албан черлеринде кандыг-даа частыр чүүлдер тывылбаан.
Ынчангаш Федералдыг айыыл чок албанының Тыва Республикада эргелели серемчилелди кошкатпайн, шак мындыг күткүүшкүнге алыспазын чурттакчы чонга сагындырган. Аңгы-аңгы дөстерден алган медээлерни хынап, анализтээри артык эвес дээрзин хамаатылардан дилээн.
Онза байдалдар тургустуна берзе, 112 телефонче азы кожууннарның ЕДДС-че дүрген дыңнадыр. Террорчу кыжаныглыг үнүп келзе, Федералдыг айыыл чок албан эргелелинде дежурныйның телефонунче - 8 (3942) 29-83-22, азы ведомствонуң бүзүрел телефонунче - 8 (3942) 22-04-34 дыңнадыр.


Возврат к списку