Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның кожууннарында ийи аныяктар төвүнде капитал септелге дооступ турар

Тываның кожууннарында ийи аныяктар төвүнде капитал септелге дооступ турар 20.10.2023

Бии-Хем биле Барыын-Хемчик кожууннарда Аныяктар эгелээшкиннериниң төптерин чаартып турар. Септелге ажылдары доостурунуң кырында келген, удавас тус черниң аныяктары ону ажыдып кирер. «Регион аныяктарга» төлевилел-биле Аныяктар херектериниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң деткээни регионалдыг аныяктар политиказының комплекстиг хөгжүлде программазының хемчеглер даңзызынче кирген муниципалдар аразының ийи төвү ажыттынар.

Регионда аныяктар политиказының куратору, Тываның Чазааның даргазының оралакчызы албан-дужаалды күүседип турар Айдын Чюдюк тудуг ажылдарын хынап четкен.

- Септеттинген оран-саваны эт-сеп болгаш техника-биле четчелеп дериир ажылдар амгы үеде чоруп турар. Чижээ, онлайн-кичээлдер эрттирер видеостудияны Туранның төвүнде дерээн. Видеоблог дээш, өске-даа чүүлдерде боттарын шенеп чоруур оолдар, уругларның чогаадыкчы бодалдарын боттандырарынга ол дузалаар. Ындыг студия Кызылда безин чок. Республиканың кожууннарынга ындыг хевирлиг төптерни ажыдарынга Туранның база Кызыл-Мажалыктың арга-дуржулгазын ажыглаар бис – деп, оралакчы дарга демдеглээн.

«Өөредилге» национал төлевилелдиң «Россияның аныяктары» федералдыг төлевилелди боттандырган «Регион аныяктарга» деп аныяктар политиказының комплекстиг хөгжүлде программазының бүгү-российжи конкурузунга Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилели аныяктар төптерин тударынга 64 ажыг млн рубльди ойнап алган. Регионалдыг программаның тускай сорулгалыг аудиориязынче 7 харга чедир болгаш оон улуг уруглар, 14-ден 35 харга чедир элээдилер болгаш аныяктар кирип турар.

Программаны боттандырар кылдыр тускайлаан акша-хөреңгиниң чамдыызын көдээ аныяктарның сайзыралынга болгаш бот-сайгарлырынга шимчедикчи апаар аныяктар культуразының инфраструктуразын хөгжүдеринче угландырар. Федералдыг субсидияның ийиги чартыын аныяктарның күрүне политиказының адырында комплекстиг хемчеглерже: форумнар, төлевилелдер, аныяктар политиказының талазы-биле специалистер өөредиринче дээш, өске-даа угланыышкыннарже үндүрер.

Ноябрь эгезинде эде чаартынган төптерниң ажыдыышкынын планнаан.


Возврат к списку