Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының кады ажылдажылга айтырыгларының талазы-биле российжи-кыдат-моол ажылчын бөлүктү тургузар дугайында саналын КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа күркомитеди деткээн

Тываның Баштыңының кады ажылдажылга айтырыгларының талазы-биле российжи-кыдат-моол ажылчын бөлүктү тургузар дугайында саналын КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа күркомитеди деткээн 20.09.2017
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кыдатка ажыл-албан аайы-биле чорааш, Пекинге КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа талазы-биле күрүне комитединиң барыын регионну хөгжүдүп-сайзырадыр департаментиниң директорунуң оралакчызы Сяо Вэймин-биле ужурашкан. 
 2016 чылдың июнь 23-те Ташкентиге Россия, Кыдат база Моолдуң баштыңнарының ат салганы экономиктиг коридорну тургузар программа боттаныышкынының чорудуу-биле келир үеде кады ажылдажылганы ужуражылга үезинде сайгарып чугаалашкан. 
 Россияның Тыва биле КУР-нуң улуг хоорайларының аразында авиааргыжылганы болгаш автомобиль оруун хөгжүдерин организастаар, туристерниң санын көвүдедир, садыг-экономиктиг харылзааларны шапкынчыдар, ийи таланың инвесторларының киржилгези-биле инфраструктура төлевилелдерин боттандырар айтырыгларны көрген. 
 Тываның Баштыңының эрге-чагырга болгаш бизнес субъектилериниң ажылдажылгазында кады сонуургалдыг ажыл-чорудулганы углап-баштаар үш таланың российжи-кыдат-моол ажылчын бөлүүн тургузар дээн саналын дээрги Вэймин деткээн.  
 Кыдат тала Ташкентиге ат салган программада Россия, Кыдат база Моолдуң аразынга чаа транспорт коридорун тургузарда элээн боттуг хевирлерниң бирээзи деп көрүп турары Россияның Кызыл – Курагино демир-оруун тудар төлевилелин сонуургаан. 
 Дээрги Вэймин Шолбан Кара-оолдан Транссибтиң тыва адырын тударынга Кыдаттың киржип болур аргазын специалистер өөренип көөр кылдыр дипломатчы харылзаа-биле төлевилел информациязын дамчыдып бээрин дилээн. 
 Тываның Баштыңының Кызылга хөмүр-даш электростанциязын немей тударынга кады ажылдаар дугайында саналын Сяо Вэймин бооп болур деп харыылаан. Республика регионнуң энергетика айыыл чок чоруунга, девискээрниң социал-экономиктиг хөгжүлдезинде улуг инвестиция төлевилелдериниң боттаныышкынын саададып турар чылыг болгаш чырык энергиязының чедишпезин чок кылырынга чугула херек ол төлевилелди дыка үр бодап турар.  
 База ол ышкаш Тываның Баштыңының Кыдаттың ийи можузунга – Маньчжурия биле Синьцзян-Уйгур автономнуг районга – Сибирьниң садыг бажыңын ажыдар дугайында эгелээшкинин специалистер деңнелинге дугуржуп чугаалашкан. 
 «Бистиң президентилеривистиң ат салганы экономиктиг коридор төлевилелинге ам Сибирь федералдыг округ шупту аңаа киржир болза, боттуг ажыл-херектерже ол дүрген шилчиир. КУР-нуң Торгу оруун катап тургузар талазы-биле планы бистиң база сонуургалывыста. Чаңгыс садыг бажыңы чоннар аразында кады ажылдажылганың шупту эки чүүлдерин билип, көөрүнге, бистиң бизнезивис-биле дорт харылзааны тургузарынга эки идигни бээр. Кайда садыглаашкын чоруп турар болдур, ында амыдырал болгаш хөгжүлде хайнып турар» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
 «Кыдат – Моол – Россия» экономиктиг коридорну тургузар программада Тываның киржилгези-биле 2 төлевилел көрдүнгенин сагындыраал. Соңгу чүкче демир-орук коридору (Курагино – Кызыл – Цаган-Толгой – Арц-суурь – Овот – Эрдэнэт – Салхит – Замын-Удэ – Эрлянь – Уданчаб – Чжанцзякоу – Пекин – Тяньцзинь) база Барыын чүкче демир-орук коридору (Курагино – Кызыл – Цаган-Толгой – Арц-суурь – Кобдо – Такешкен – Хами район – Чанцзи-Хуэй автономнуг округ – Урумчи). Россияның президентизи Владимир Путин, Кыдат Улус Республиканың даргазы Си Цзиньпин база Моолдуң президентизи Цахиагийн Элбэгдорж үш талалыг ужуражылга үезинде документиге атты салган турган.

Возврат к списку