Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага Кострома облазының культура хүннери болуп эртер

Тывага  Кострома облазының культура хүннери болуп эртер  01.03.2021
Регионнар аразында культурлуг солчулга болгаш кады ажылдажылга чорудуу-биле, марттың 6-7 хүннеринде Тывага Кострома облазының культура хүннери болуп эртер. 
Тываның Национал музейинге “Костроманың уран чүүлү” делгелге-биле культура хүннери ажыттынар. 
Дараазында хөгжүм-шии театрынга «Кострома» шоу көрүкчүлерни хаара тудар. Күчүлүг Русьтуң база ооң чонунуң амыдырал-чуртталгазының дугайында шииде хөй националдыг күрүнениң төөгүзүн “Кострома” шоуга бараалгадыр. Руська христианствонуң киргени, Россияның хаанныг болгаш революция мурнунда үелери, космосче кижиниң бирги ужудуушкуну, алдарлыг орус балет дээн ышкаш, төөгүнүң өске-даа чугула болуушкуннарын сценага уран-чечен болгаш каас-чараш аян-шинчи-биле көргүзер. Бедик шынарлыг техниканы ажыглап, 50 артистерниң кайгамчык оюн-көргүзүү, сценага 17 аңгы хуулуушкуну – бо бүгүнү «Кострома» шоудан көрүп болур. 
А. Перовтуң удуртканы Кострома облазының күрүне филормониязының үрер хөгжүм оркестриниң оюн-көргүзүү, марттың 7-де 14.00 шакта, Тываның Национал театрынга болур

Возврат к списку