Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Экономика яамызы республиканың чурттакчыларын биче хемчээлдиг саң-хөө организацияларындан дүрген чээли алырда кичээнгейлиг болурун сагындырып тур

Тываның Экономика яамызы республиканың чурттакчыларын биче хемчээлдиг саң-хөө организацияларындан дүрген чээли алырда кичээнгейлиг болурун сагындырып тур 11.11.2015
 Биче хемчээлдиг саң-хөө организациялары чээли алырда хөй негелделер чогу-биле сонууранчыг. Эвээш хемчээлдиг чээли акшазы алырда, чүгле чаңгыс документ көргүскеш, хала чокка ону ап болур. 
 Ындыг болзажок, Хереглекчилерниң эргелерин камгалаар албанче биче хемчээлдиг саң-хөө организацияларының ажыл-чорудулгазынга хамаарыштыр хамаатылар бо-ла хомудалдарны киирип турар апарган. Ынчангаш чурттакчы чоннуң саң-хөө билиглерин бедидер сорулга-биле «Микрофинансовая организация» дептержигешти ажылдап кылган. Ылаңгыя саң-хөө ачы-дузазында хереглекчилерниң база Россияның Банкызының миноритарлыг акционерлериниң эргелерин камгалаар албан саң-хөө ачы-дузазын алыр мурнунда, биче хемчээлдиг саң-хөө организациязының албан езузунуң статузу барынче (чогуур херечилели барын) кичээнгейни углаарын сүмелеп турар. 
 Россия Банкызының 2015 чылдың октябрь 1-ниң байдалы-биле алырга, Тыва Республикада биче хемчээлдиг 2 хуу организация ажылдап турар: 
  «Займы на недельку» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел (КХН) - 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Дружба кудумчузу, б. 74а/4;
«ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПРЕССКРЕДИТ» КХН - 667000,Тыва Республика, Кызыл хоорай, Кечил-оол кудумчузу, б. 7Б, кв. 29. 
 2015 чылдың октябрь 1-ниң байдалы-биле дараазында биче хемчээлдиг саң-хөө организацияларын реестрден үндүрген: 
 "Аратмикрокредит" (КХН) - 667009, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Калинин кудумчузу, б. 23;
 "Центр микрокредитования" КХН - 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, б. 35, оф. 319А;
 "Чурмет-Дажы" КХН - 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Кечил-оол кудумчузу, б. 18, пом. 62;
 "Отличные Наличные-Кызыл" КХН - 667003, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Лопсанчап кудумчузу, б. 35;
 "ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ КЫЗЫЛ" КХН - 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Родниковый пер., б. 28;
 "Гарант-плюс" КХН - 668310, Тыва Республика, Бай-Хаак суур, Горький кудумчузу, б. 56, кв. 2;
  «ИРБИС-ИНВЕСТ» КХН - 667003, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Ооржак Лопсанчап кудумчузу, б. 35, оф. 15.
  Ооң-биле чергелештир микрочээлилерниң хуу ставкаларын, чээлиниң берип турарының, чээлиниң бүрүн түңүнүң дугайында керээде бижээнин эки таныжыңар. Чээлини алган соонда силерниң дугайыңарда медээ Чээли төөгүзүнүң бюрозунче кирерин билип алыңар. Ынчангаш материалдыг байдалды баксырадып турар багай чүүлдерден чайлап, мөлчүкчүлерниң холунче кирбези-биле, ол дептер-биле таныжары республиканың чурттакчыларынга артык эвес.

Возврат к списку