Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кур-Чер суурда өскүстерге бажыңнарны туткан

Кур-Чер суурда өскүстерге бажыңнарны туткан 08.08.2015
 Улуг эвес Кур-Чер суурнуң чурттакчыларынга ол хүн уттундурбас хүн бооп артар. Үш онзагай болуушкун чүгле суурнуң эвес, найысылалдан аалчыларның база кичээнгейин хаара туткан. Оларның бирээзи – суурнуң төп кудумчузунда ийи ийи аал чурттаар бажыңның чанынга болган. Байырлыг байдалга Тываның Дээди Хуралының (парламентизиниң) даргазы Каң-оол Даваа, Чазак Даргазының оралакчызы Сергей Ондар, Кызыл кожуун чагыргазы аныяк үш өг-бүлеге: Чодураа Меңнигге, Августина Донгакка, Айсун Сандыкка чаа квартираларның дүлгүүрүн хүлээткен. 
 Чаа бажыңнарны алганнар 2000 чылдан бээр бажың алыр эргелиг өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар даңзызынга турганнар. Ээлчээн манап тургаш, ажы-төлдүг апарган өг-бүлелер чогуур үезинде бажыңныг апарганынга өөрүшкүзүн чажырбааннар. 
 Бажың ээзи Чодураа Меңниг аалчыларны бажыңынче чалап, сүттүг шайын сөңнеп сунган. Эрге-чагырга органының удуртукчуларынга бажыңын улам чаагайжыдар деп планнаанын ол сонуургаткан. Өөнүң ээзи-биле ам-даа бир өрээлди немей тудуп, чунар-бажың, гараж кылырын, огородту албан тарыырын чугаалаан. 
 Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директорунуң оралакчызы Нелли Идам өскүс уругларны чурттаар оран-сава-билен хандырар программа-биле тутунган бажыңнарны чырык четкизинде кошкан, уруглар сады, школа, эмнелгеге чедир ырак эвес. Чоокку үеде комиссия шиитпири-биле дөрткү кижиге бажыңның дүлгүүрүн дамчыдар.

Возврат к списку