Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: Президентиниң кадет училищезиниң шөлүнге бүгү булуңнардан школачылар чыглыр ужурлуг

Тываның Баштыңы: Президентиниң кадет училищезиниң шөлүнге бүгү булуңнардан школачылар чыглыр ужурлуг 22.12.2015
 Муниципалдыг тургузуглар-биле селектор хурал үезинде ооң дугайында Тываның Баштыңы дыңнаткан. 
 Эрткен дыштаныр хүнде регионнуң удуртулгазын, ИХЯ, ФАА-ның удуртукчуларын, кол федералдыг инспекторну, буддийжи база православ шажынның төлээлерин, Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарын, интернационалчы дайынчыларны, төрээннерин болгаш чоок кижилерин чалап алгаш, бо чылын өөредилге черинче дужаап кирген 66 оолду кадеттерниң одуруунче хүлээп алырының байырлыг езулалын эрттирген. 
 Республиканың Баштыңы ол хемчег бедик деңнелге, харын-даа сагыш-сеткилди хайныктырып кээр кылдыр эрткенин демдеглээн. 
  «Бир метр хире дурт-сынныг, шериг бөргүн кедипкеш, даңгырак хүлээп ап турар оолдарны көөрге, улуг шериглер-ле. Чоргааралдан кижи харлыга бээр. Президентиниң кадет училищези бистиң оолдарывыска бүгү талазы-биле сайзыралды бээринге идегеп турар бис» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң  бодалын үлешкен. 
 Бирги ээлчегде сургуулдарның шын шилилгезин чедип алыр. Тываның аңгы-аңгы булуңнарындан салым-чаяанныг өскүстерни база чединмес өг-бүлелерниң ажы-төлүн деткиир деп, Шолбан Кара-оол база катап айыткан. Ынчангаш муниципалдыг тургузугларның удуртукчуларындан, республика школаларының директорларындан, Өөредилге болгаш эртем яамызындан, социал айтырыглар талазы-биле бодунуң оралакчызындан, дужаап кирерде боттары документ дужаап шыдавас хире салым-чаяанныг оолдарны шилип тывар ажылды амдыгааштан эгелээрин негээн. 
  «Бо ажыл анаа ажыл-херек апаргыжеге дээр негелдени катап-катап кылыр мен. Хүлээп алыышкын комиссиязының ажылы төнеринге чедир каш хонук артканда, дүвү-далаш ону кылбас кылдыр, бөгүнден эгелеп ол категориядан президентиниң кадет училищезинче дужаап шыдаар оолдарны дилеңер» - деп ол айыткан. База ол ышкаш республиканың өске школаларындан өөреникчилерге билип алыышкынныг ужуражылгаларны, өөредиглиг «төгерик столдарны» училищениң шөлдеринге эрттирип турары чугула дээрзин сагындырган. 
  Кызылдың президентиниң кадет училищези бөгүн Россияда ийиги черде, ында 5-ден 8 класстарда 131 кижи өөренип турар. Келир чылын 100 хире оолдарны хүлээп алыр, база ол ышкаш кыс уругларга пансион тудуу чоруп турарын, Шолбан Кара-оол дыңнаткан. «Президентиниң кадет училищезинче ыраккы суурлардан оолдарга дужаап кирер арганы бээр. Тываның бүгү школаларындан оолдар улуг конкурсту эрткеш, кирип алырын күзеп турар мен» - деп, республиканың баштыңы чугаалаан.
 «Силерниң саң дорт чыскаалыңар дыка хөйнү чугаалап турар. Бичии-даа болзуңарза, Россияның кадеттери дээрзи илдең-дир. Силер дээш чоргаарал хайныгып кээр-дир. Кадеттер – Россияның онза чоргааралы чораан болгаш болур-даа» - деп, даңгырак хүлээп алган оолдарга чагыын Тываның Баштыңы берген. 
 Училищениң начальниги Андрей Николаевич Киселев кадеттерге онза болуушкун-биле байырны чедирген. 7 «б» класстан кадет Саян Сегбениң авазы ада-иелерниң мурнундан сөстү алгаш, «кадет» деп адыңарны төлептиг, чоргаарал-биле эдилеңер деп чагаан. 
 Тыва Чазактың Үрер хөгжүм оркестриниң хөгжүмүнүң үделгези-биле кадеттерге шынзылгаларны болгаш тураскаалдыг демдектерни тывыскан. Училищеде бир чыл ажыр өөренипкен улуг класстың кадеттери бичиилеринге байырны чедирген. 
 Даңгырак хүлээп алыры чүгле албан езулалы эвес, а байырлал база болур! Училищениң талантылыг оолдары ада-иелерге болгаш оолдарга ону сагындырган. Ыры, шүлүк, концерт номерлери – шуптузу байырлалдың маадырларынга тураскааткан. «Россияга бараан болур» деп ыры-биле ажылдакчылар болгаш кадеттер концертти дооскан. 
 Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң тугунуң чанында № 1 постунуң ажыдыышкын езулалы-биле байырлал уламчылаан.
  Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол кадет училищезин тургузар дугайында саналды идип үндүрген. Ону РФ-тиң Президентизи Владимир Путин биле камгалал сайыды Сергей Шойгу деткээн. Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылын демдеглээн 2014 чылда Президентиниң кадет училищези ажыттынганын сагындыраал.

Возврат к списку