Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Росхереглелхайгааралының Тывада эргелели Лайманың аарыын чыпшырган бирги таварылганы бүрүткээн

Росхереглелхайгааралының Тывада эргелели Лайманың аарыын чыпшырган бирги таварылганы бүрүткээн 15.05.2023

Таңды кожууннуң Кочетво суурнуң чурттакчызы май 11-де ханынга антитела анализи дужааган соонда, Лайма аарыы азы вирустуг саргы боррелиозундан аараанының бирги таварылгазы билдинген. Тывада Росхереглелхайгааралының медээзинден алырга, марттың эгезинден бээр саргы чыпшынган 128 таварылга бүрүткеттинген. Эрткен неделяга бодаарга, саргы халдааны-биле эмнелге черинден дуза дилеп келгеннерниң саны ийи катап, азы 52-ге көвүдээн.
Сөөлгү неделяда саргыга ызыртканнарның 43,8 хуузу, азы 56-зу 17 харга чедир бичии уруглар болган. Барыын-Хемчик, Улуг-Хем, Чеди-Хөл, Мөңгүн-Тайга кожууннарда база Кызыл хоорайда саргы чораан таварылгалар саны элээн.
Borrelia burgdorferi вирустуг саргы инфекциязы Кочетов суурнуң ажыл чок, 40 харлыг чурттакчызынга чыпшынган. Апрельдиң 26-да-ла, саргы чораан чери кызып, кижидип, бажы аартып, аарыгның бирги им-демдектери көстүп келген. Ооң мурнунда хүн ол хөөр чорааш, кежээ инектеринден саргылар адырып турган. А апрельдиң 26-да чушкуузунда база кулааның артында кадалы берген саргыларны боду адыргаш, октапкан бооп турар. Аарып болур бөлүкте кирбейн турар болгаш, саргы энцефалидинге удур тарылга албаан.
Чадаана хоорайга марттың 10-да саргыга ызырткан бирги таварылга бүрүткеттингенин Росхереглелхайгааралы дыңнаткан.
Тываның Кадык камгалал яамызы февральда саргы энцефалидинге удур 30260 доза вакцинаны садып эккелгеш, тарыдар ужурлуг профессионал бөлүкте шупту кижилерни тараан.
Саргы чыпшына берген чораан дугайында дыңнадыгларның көвүдээни-биле, эпидемиологтар аарыгның өөскүдүкчүлери - саргыга удур профилактика хемчеглерин сагыырын чурттакчы чонга сүмелээн.
Иммуноглобулин салдырып алыры – эң-не дээштиг болгаш идегелдиг арга ол. Вакцинаны аптекадан боду садып алгаш, чурттап турар чериниң аайы-биле поликлиникага салдырып ап болур.


Возврат к списку