Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Вячеслав Ганиев: «Тыва дээрге меңээ бир дугаарында Сергей Шойгу-дур»

Вячеслав Ганиев: «Тыва дээрге меңээ бир дугаарында Сергей Шойгу-дур» 18.09.2015
 Тывага туризмниң келир үезиниң болгаш ылгавыр демдээниң дугайында. «Буян-Бадыргы» аалчылар бажыңының конференц-залынга «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» шуулганның «Туризм болгаш ылгавыр демдекти тургузары» шөлчүгеш бодунуң ажылын 14.00 шакта эгелээн. Модератор кылдыр «Конкретика» консалтинг компанияның директору Надежда Макатрова үнген. Эксперттер бөлүүнүң сорулгазы – дээштиг ылгавыр демдекти тургузар билиглерин шуулганның киржикчилери-биле үлежип, аңаа өөредири. Макатрованың сөзү-биле алырга, шөлчүгештиң кол сорулгазы - Тывага чедиишкинниг туризмни ам канчаар кылыры, ооң үндезининге чүнү салырын өөредири. Өске регионнарның чижээнге чугаалап тура, российжи рынокта ылгавыр демдекти канчаар тургузуп турарын шуулганның киржикчилеринге тайылбырлаан.
  Баштайгы хүнде Тывада туризмниң бөгүнгү байдалын болгаш келир үезин чугаалашкан. Сентябрь 19-та киржикчилер командаларга үстүп алыр. Оларга бөлүк төлевилелдерни ажылдап кылырынга темаларны бээр. Эксперттер дузалажыр-даа болза, кол чүък киржикчилерниң боттарынга баар. Төнчү хүнде эскперттерниң мурнунга эң-не солун болгаш перспективаларлыг төлевилелдерни командалар камгалаар. «Ол хемчеглерни киржикчилерни хөгледир дээш вэес, а алызында барып боттандырып болур бодалдрны алыр дээш эрттирер» - деп, Надежда Макатрова демдеглээн. 
 Тыва дугайында стереотиптер 
  «Туризм болгаш территорияларның ылгавыр демдээн тургузары» шөлчүгештиң ийиги кезээ Тыва дугайында стереотиптерни сайгарарындан эгелээн. 
Вячеслав ГАНИЕВ – Instaprint эргелеп-башкарылга өөредиг школазының база төлевилелдиң удуртукчузу: 
– Тыва дээрге, меңээ бир дугаарында, Сергей Шойгу-дур. Ийи дугаарында, республика Моол-биле кызыгаарлажып чыдарын билип алдым. Челябинскиде территорияның ылгавыр демдээнге бистиң спортчуларывыстың чедиишкиннерин, бисте эртип турар маргылдааларны ап турар бис. Тывага хамаарыштыр, регионнуң спортчу чедиишкиннерин таныштырып болур. 
 Михаил Нодариевич Хананашвили – «Россияның хоорайлары» ниитилелдиң кежигүнү, хоорайларның ылгавыр демдээн тургузар адырда эксперт: 
 – Тыва – ол дээрге хамнар-дыр, маңаа келгеш, базым санында хамнар-биле ужуражыр боор мен деп бодадым. Оон ыңай, республикада арага ижип билбес, ынчангаш Тывага дыштаныры коргунчуг болгаш айыылдыг деп дыңнаан мен. Ам билдим, ол ындыг эвес-тир деп. 
 Надежда Макатрова – «Конкретика» консалтинг компанияның чиңгине директору, «Россияга туризмни канчаар хөгжүдерил. Арга-дуржулгалыглар-биле чугаа» номнуң автору:
 – Тыва меңээ – хамнаашкын болгаш буддизм-дир.
  Екатерина Мамаева – LOCO дизайн студияның удуртукчузу, «Ботаника» чыл санының фестивалының организатору: 
 – Российжилер Тыва дугайында дыка эвээш билир, мында дыка соок деп дыңнаан мен. Ынчангаш кештен чолдак тоннуг келгеш, маңаа уштур ужурга таварыштым, херек кырында мында чылыг болду.

Возврат к списку