Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Баштайгы көрүлде - ярмарка

Баштайгы көрүлде - ярмарка 27.05.2013
Тываның социал-экономиктиг амыдыралында 2013 чылда чугула болуушкун апарган Шолбан Кара-оолдуң эгелээни губернатор төлевилелиниң түңнелдериниң баштайгызы болур «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге»» деп республика чергелиг делгелге-ярмарка «Сүбедей» спорт комплекизинге май 24-те ажыттынар.

Эрес-кежээ кижилерге ады безин кыйгы болу берген бо төлевилел чоннуң аразынга тывынгыр-сагынгыр ажыл-агыйжы чорукту көдүрген. Оларның бүдүргени барааннар, эт-сеп, идик-хеп болгаш аъш-чем аймаан бо ярмаркага делгээр.

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп делгелге-ярмаркага белеткелди республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Михаил Козловтуң эрттиргени хуралга чугаалашкан. Ярмарканың техниктиг талалары дээш харыысалгалыг «Зонт» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдиң удуртукчузу Василий Галкин делгелгени эрттиреринге «Сүбедей» спорт комплекизи май 23-те белен апаарын дыңнаткан.

Делгелге-ярмарканың киржикчилериниң, оларның делгеп садар барааннарының дугайында база чугаалашкан. Делгелгеге салыр бараанның шынары болгаш ооң хевиринче улуг кичээнгейни ярмарканың организакчылары угландырып турар. Баш бурунгаар кирген чагыглар езугаар алырга, делгелге-ярмаркага тыва ус-шеверлерниң каасталгалары болгаш белектери, национал идик-хеп аймаа, эьт болгаш сүттен кылган аъш-чем хөйү-биле кирер.

Ярмарка үезинде барааннарны болгаш ачы-дузаны чыылган чонга чарлап көргүзери, улусчу ус-шевер мастерлерниң аразынга конкурс, ак чем аймаан кылырынга моол аалчыларның мастер-класстары болур. Красноярск край, Хакасия Республика дээш, кожа девискээрлерден ажыл-агыйжы аалчылар база ярмаркага келир.

Хуралга чугаалашкан айтырыгларны түңнеп тура, ярмаркага барааннарны делгеп садарынга арга-сүмени баш бурунгаар сайгарлыкчыларга көргүзерин Михаил Козлов саналдаан.

Возврат к списку