Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

3-7 харлыг уругларга ай санында акша төлевирин бээриниң чаа чуруму апрель 1-ден эгелеп күш кирер

3-7 харлыг уругларга ай санында акша төлевирин бээриниң чаа чуруму апрель 1-ден эгелеп күш кирер 01.04.2021
Тыва Республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының оралакчызы Чечена Дудуп эвээш орулгалыг өг-бүлелерде үш хардан чеди хар чедир назылыг уруглар дээш төлевирлерде өскерилгелер киргенин тайылбырлаан. 
Төлевирлерниң хемчээли өг-бүлениң орулгазындан база эт-хөреңги-биле хандырттынганындан хамааржыр болгаш, регионда амыдырып-чурттаарының кудуку хемчээлиниң 50, 75 база 100 хуузу хире болурун дыңнаткан.
 «Бо чылын Россия Федерациязының Президентизи 3-7 хар дээш төлевирлерни санаарда, орулгаларны үш деңнелдиг санаар кылдыр айыткан. 1-ги деңнел 6106 рубль болур. Ийиги деңнел, бир эвес өг-бүлениң бир кижиге онааштыр ортумак орулгазы 11494 рубль четпес болза, 8951 рубльди алыр кылдыр санаан. А бир эвес өг-бүлениң бир кижиге онааштыр ортумак орулгазы өг-бүле бюджединге чедишпес болза, ол төлевир чүс хуу - 12213 рубль болур. Бир эвес өг-бүледе 5 кижи - авазы, ачазы, үш ажы-төлү бар болза, өг-бүлениң кижи бүрүзүнге онааштыр орулгазын көөр. Үш ажы-төлге, ада-иеге, азы бежелдирзинге 11494 рубльди санаар, бир эвес ол хире четпес болза, үшкү деңнелдиң төлевирин алыр. 
Документилерни киирип, билдириишкинни бижиири албан, артканнарын электроннуг хевир-биле негеп алыр. Документилерни күрүне ачы-дуза чедирилгези, МФЦ дамчыштыр азы чоннуң социал камгалал органнарынче киирер. Билдириишкиннерни апрель 1-ден хүлээп эгелээр. 2012 чылдың январь 1-ден эде санааны-биле төлевирлерни кылыр».

Возврат к списку