Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чазак-чагыргазы көдээ бизнеске техника садып алырынга чиигелделиг чээли бээр төлевилелди кады боттандырарын Россельхозбанкыга сүмелээн

Тываның чазак-чагыргазы көдээ бизнеске техника садып алырынга чиигелделиг чээли бээр төлевилелди кады боттандырарын Россельхозбанкыга сүмелээн 11.03.2019
Тываның Чазаа биле Россельхозбанк республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге чиигелделиг чээли шугумун кады тургузарын дугурушкан. 
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол банкының баштаар чериниң даргазы Борис Листов-биле ужурашкаш, чаа банк продуктузунуң дугайында дугуржуп алган. 
Шолбан Кара-оол банкир-биле чугаалашканын социал четкилерде бодунуң арнында дыңнаткан. «Банк Тываның көдээ бүдүрүкчүлерин деткииринге белен. Кады кылып болур төлевилелдерни сайгардывыс. Оперативтиг айтырыгларда регион банкызының бот-тускайлаңын болгаш харыысалгазын улгаттырар политиканы база чугаалаштывыс» - деп, республика баштыңы бодунуң блогунда бижээн.  
Тываның Чазааның банкыга кады боттандырар кылдыр сүмелээни төлевилелдиң утказы – тус черниң фермерлеринге көдээ ажыл-агый техниказын лизинг-биле садып алыр арганы бээри. Республика бодунуң бюджединден керээ түңүнүң-не 50 хуузунга субсидияны бээринге белен. 2019 чылдың бюджединде ол сорулгада 32,7 млн. рубль көрдүнген. 
Банк арткан түңнү санап көргеш, чээли алыкчызының төлеп шыдаарын үнелеп, клиентиге төлевирниң таарымчалыг графигин тургузарын чугаалашкан. Тываның көдээ бизнезиниң 98,4 хуузун тургускан биче бүдүрүлгелерниң болгаш хуу сайгарлыкчыларның банкыдан чээли алыр аргазы каш катап улгадыр деп, специалистер санаан. 
Оон аңгыда тараачын-арат ажыл-агыйлар агар саннар ажытканы дээш клиентилерден тырттар банк комиссиязының хемчээлин эвээжедип бээр арганы көөрүн Россельхозбанкының удуртулгазындан республика Баштыңы дилээн. Амгы үеде араттар улуг азы ортумак бизнес-биле дең төлевирни – операциялар дээш, чылда комиссиялар чокка, 33 муң рубльди төлеп турар. Банк төлевирниң хемчээлин эвээжеткенинден хөйнү чидирбес, а араттарга ол дыка улуг деткимче болур, деп Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Возврат к списку