Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы регионнуң Россия Президентизиниң национал төлевилелдеринге киржир чагыглары кайы хире камгалаттынып турарын чугаалашкан

Тываның Баштыңы регионнуң Россия Президентизиниң национал төлевилелдеринге киржир чагыглары кайы хире камгалаттынып турарын чугаалашкан 10.10.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның вице-премьерлери-биле Россия Президентизиниң национал төлевилелдеринге киржир регионнуң чагыын камгалап турарының дугайында хуралды эрттирген. 
Хуралда белеткээн илеткелден көөрге, республика шупту 12 национал төлевилелге киржир. 
Чазак даргазының оралакчызы Александр Брокерт, федералдыг төвлелелдерге киирер кылдыр федералдыг яамыларже угланыышкыннар аайы-биле Тываның саналдарын чоруткан, ол ышкаш регион төлевилелдериниң паспорттары ажылдап кылдынганын дыңнаткан.  
Баштайгы санаашкыннардан көөрге, бо чоокку 6 чылда боттандырар шупту регион төлевилелдериниң ниити түңү 66 ажыг млрд. рубль, ооң 8,4 млрд. рубли – Тываның бодунуң үлүү. Октябрь 1-ге чедир амдыызында ийи: «Демография» биле «Өөредилге» национал төлевилелдерниң акша-хөреңгизи билдине бергенин Шолбан Кара-оол демдеглээн. 2019 чылда Тывага бирги угланыышкында 330,2 млн. рубль трансфертти, ийигизинде – 462,2 млн. рубльди бадылаан. 
Чуртталга тудуунга база чөпшээрел чок боктар узуткаар дээн ышкаш программаларга Тываның келир чылда туружун камгалаары республика баштыңын онза сонуургаткан.
 Шолбан Кара-оол оралакчы даргалар-биле болган чугааның дугайында социал четкиде бодунуң арынында дыңнаткан. 
«Федералдыг бюджеттен акшаландырыышкынга чагыг камгалаарының чурумнары өскерилген. Бо чылдан эгелеп чүгле күрүне программаларында эвес, а Россия Президентизиниң чаа 12 национал төлевилелдеринде бодунуң үлүү дээш демисежир апаар. Программаларда чугаа колдуунда - келир чылда ажыл-херектер дугайында чоруп турар. Национал төлевилелдер – элээн узун хуусаада, 2024 чылга чедир планнар-дыр. Бөгүн оларны чүгле эгелеп турда, Тыва угланыышкын бүрүзүнде бодунуң туружун ээлеп алыры эң чугула. Амдыызында Кадык камгалал яамызы ол талазы-биле эки ажылдаан. Арткан яамылар болгаш ведомстволар элээн шалыпкын ажылдаар ужурлуг. Өөредилге, чуртталга бажыңы база хоорай хүрээлели, экология, автооруктар, күш-ажыл рыногу, эртем, чурагайлыг экономика, культура, биче бизнес, кады ажылдажылга болгаш экспорт, магистраль инфраструктуразы. Бо угланыышкыннарда эрткен чылдардан-на арткан, колдуунда шуут белен, чедир ажылдаар чүүлдеривис бар. Бо ай чылды, харын-даа дараазында беш чылды чемгерер кылдыр, 100 хуу кызып ажылдаар-ла, коллегалар» - деп, дыңнадыында бижээн. 
Тываның Баштыңы оон аңгыда, федералдыг бюджеттен республикага саң-хөө дузазын көргүзерде чамдык негелделерни өскертир дугайында элээн каш санал-оналдыг бижикти федералдыг чазакче киирер деп турар. Ол бүгүнү регион төлевилелдерин камгалаан арга-дуржулгазынга даянып база өске регионнар-биле дең эвес байдалда РФ-тиң субъектилеринге ол негелделерни чиигедиринче угландырган. Оларның аразында, бедик дотациялыг регионнарга национал төлевилелдерже кады акшаландырыышкынны 5 хуудан көвүдетпезин, кыска тудуг сезоннуг «соңгу чүк» девискээрлеринге национал төлевилелдер талазы-биле дугуржулгаларны күүседир хуусааны өскертирин, экономиканы чурагайжыдар программа күүселдезинде Тываның онзагайын өөренип көөрүн, төлевилел документациязының күрүне экспертизазын чорудар бүрүн эргени регион деңнелинче дамчыдары дээш, өске-даа санал-оналдарны ында кирген.

Возврат к списку