Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел күүселдези-биле Тываның найысылалында орук ажылдары кидин-түлүк

«Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел күүселдези-биле Тываның найысылалында орук ажылдары кидин-түлүк 04.05.2023

Эрткен неделяда Кызылдың Колхозная кудумчузунуң автооруунда эде септелге ажылдары эгелээн. «Восток» КХН «Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел күүселдези-биле орукту калбартыр ажылдарже кирген. Келир чылын төлевилелди доозуп, элээн улуг хемчээлдиг ажылды кылыр.
Колхозная кудумчузу - хоорай-биле Каа-Хем суурну тудуштурган оруктуг найысылалдың эң узун кудумчуларның бирээзи. Ол оруктап хүн бүрүде пассажир транспортундан эгелээш, хөй санныг транспорт аймаа аргыжып турар. Чылдың-на шимчээшкин улгадып турарындан, аай-дедир шимчээшкинниң айыыл чок чоруун хандырары-биле, орукту алгыдарын үе негеп келген.
Орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырар дээш, шимчээшкин агымын аңгылаар, демир херимнээр, орук демдектери база светофор объектилери салыр, орукка шыйыг шыяар, кижи кылаштаар орук кылыр дээн ышкаш, комплекстиг ажылдар кылдынарын Тываның Транспорт яамызы дыңнаткан.
Орукчулар эге баштай оруктуң кыдыын аштап арыглаар, чырык чагыларын адырар ажылдарны доозупкаш, чаа оруктуң сай-довурак шывыынче кирер.
Хүннүң-не орук-тудуг кылыр 10 санныг тускай техника база 20 кижи ажылче үнүп турарын «Восток» КХН чугаалаан. Тускай бадылаан график езугаар ажылдар кылдынып турар.
2024 чылдың ноябрьда Колхозная кудумчузунуң 4200 метр оруунуң капитал септелгези доостур, деп ТР-ниң Орук-транспорт яамызы дыңнаткан.
Бо чылын Кызылда Колхозная, Каменистая, Магистральная база Интернациональная кудумчуларның дөрт участогун национал төлевилел күүселдези-биле септеп, чаартыр.


Возврат к списку