Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Крымның Россияга каттышканының 10 чылдаанын демдеглээн

Тыва Крымның Россияга каттышканының 10 чылдаанын демдеглээн 18.03.2024

Таптыг-ла 10 чыл бурунгаар, 2014 чылдың март 18-те, президент Владимир Путин Россия Федерациязының составынче Крым Республика биле Севастополь хоорайны хүлээп алыр дугайында керээге атты салган. 

Крым чазының 10 чылдаанынга тураскааткан «Россия. Крым. Донбасс» деп аттыг митинг-концерт Кызылда Арат шөлүнге болуп эрткен. Төөлгүлүг болуушкунну демдеглээринге күш-ажылчы коллективтер, аныяктар каттыжыышкыннарының активчилери, шериг албанныглар, хөй-ниитичи болгаш политиктиг лидерлер киришкен. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа тураскаалдыг хүн-биле республиканың чурттакчыларынга байырны чедирген.

- Бо чылдарда Крым чазы чоннуң чаңгыс эвин база патриотчу чоруун көргүскен бистиң чуртувустуң шупту чоннарының байырлалы апарган. Крым чонунуң шиитпири база Президент Владимир Владимирович Путинниң быжыг үзел-бодалының түңнели – төөгүлүг болуушкун.

Бөгүн российжи армияның одуруунда бистиң шериг албанныгларывыс ок-боону холда туткаш, Төрээн чуртунуң бот-догуннаашкынын база хосталгазын төлептиг камгалап турарлар. Фронтуда оолдарының эрес-дидим чоруунга Тыва чоргаарланып чоруур. Дээди кол командылакчы Россияның шупту хамаатыларының, ооң иштинде бистиң чурттувустуң чаа девискээрлер чурттакчыларының айыыл чок чоруун магадылаарынче угланган курсту берген - деп Владислав Ховалыг митингиниң киржикчилеринге чугаалаан.

10 чыл иштинде Крым чартык ортулукта кижилерниң чуртталгазын экижидеринче угланган улуг ажыл кылдынганын Тываның Баштыңы сагындырган. Чаа оруктарны туткан, социал объектилерни эде чаартып, шынарлыг чуртталга бажыңнары туттунуп турар. Симферополь хоорайда эң чараш агаар порту -  аэропортту, российжилерниң чоргааралы – Европада эң улуг Крым көвүрүүн туткан.

«Кара далай, Артек Тываның чурттакчыларынга база уруг-дарыынга чедингир апарган. Россияның чаа регионнары улуг чуртувустуң составынга шак-ла ындыг хөгжүлде сайзыралды алырынга бүзүрээр мен" – деп, ол демдеглээн.

Владислав Ховалыг республиканың чурттакчылары Президентиниң курузун база ооң шиитпирлерин бүгү талазы-биле деткип, Владимир Путин дээш 95,37 хуу үннү бергенин айыткан. Регионнуң Баштыңы Тываның база Россияның моон-даа соңгаар быжыг хөгжүлдезинче угланган шилилгези дээш, митингиниң шупту киржикчилеринге четтиргенин илереткен.

Крымның чурттакчылары Россияга каттыжар дугайында шиитпирни бүгү-ниити референдумунга хүлээп алганын сагындыраал. Ынчан крымчыларның база севастопольчуларның 95 хуузу Россия Федерациязының составынче кирери дээш бадылаан.

 


Возврат к списку