Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Студент чугаалажыышкыннар»

«Студент чугаалажыышкыннар» 22.05.2013
Тываның күрүне университеди «Студент чугаалажыышкыннар» төлевилел-биле ажык ниитилел фондузунуң бүгү-делегей грантызын ойнап алган. Бо дээрге ТывКУ-нуң бир дугаар делегей чергелиг тиилелгези-дир.

Төлевилелдиң кол сорулгазы – Тываның күрүне университединиң студентилериниң, а ол ышкаш республиканың аныяктарының профессионал боттаныышкынынга байдалдарны тургузары.

Чаа өөредилге чылындан эгелээш, төлевилелдиң боттандырылгазының үезинде хемчеглер чоруттунар. Ол дээрге университеттиң студентилеринге чугаалажыышкыннар уран чүүлүнге тренингилер, республиканың болгаш Кызылдың аныяктарының аразынга, университеттиң деңнелинге лигалар, тренингилер эрттирери-биле Новосибирскиниң күрүне университединиң чугаалажыышкыннар клувунуң тьюторун чалаар.

Төлевилелге шупту факультеттерден, башкы колледжизинден болгаш ТывКУ-нуң педагогика институдундан, а ол ышкаш Кызылдың тускай ортумак өөредилге албан черлериниң тергиин студентилери киржир.

Тренингилериниң болгаш маргылдааларның түңнелдери-биле университеттиң болгаш хоорайның деңнелинге шупту киришкен өөредилге албан черлериниң аразындан 5 тергиин студентини шилип алыр. Олар 2014 чылда май айда АКШ-тың Бойсе университединче чоруур.

Возврат к списку