Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның полициязы бот-аңгыланыр чурумну сагып турарынга хыналданы күштелдирген

Тываның полициязы бот-аңгыланыр чурумну сагып турарынга хыналданы күштелдирген 04.04.2020
Тыва Республиканың Баштыңы 2020 чылдың март 30-де ат салган, коронавирустуң 2019-nCoV чаа халдавырының тарап нептерээрин болдурбас дээш немелде хемчеглерни хүлээп алыр сорулгалыг чарлыы езугаар, регионда бот-аңгыланырының чурумун сагып турарынга хыналданы Тываның полициязы күштелдирген. 
Ая Бюрбю, Тыва Республикада ИХЯ-ның информация болгаш хөй-ниити харылзааларының килдис начальниги: 
- Тыва Республиканың девискээринде хамаатыларның бот-аңгыланырының чурумун кииргени-биле, полиция ажылдакчылары элээн каш угланыышкыннарда ажылдап турар. Күүсекчи эрге-чагырга органнарының, тус чер бот-башкарылга органнарының, Роспотребнадзорнуң, Кадык камгалал яамызының ажылдакчылары-биле кады демнежип алгаш, эпидемиологтуг нарын байдалдыг чурттардан келген кижилерни хынап турар. Ол ышкаш карантин хемчеглериниң күүселдезинге хыналданы база алган.
 Хамаатылар-биле профилактиктиг тайылбыр ажылын чорудары - ийиги угланыышкынывыс ол. Ынчангаш полиция ажылдакчылары кудумчуларже үнүп, хөй-ниити черлеринге хамаатыларның бүрүнү-биле бот-аңгыланыр дугайында чарлыктың негелделеринге тайылбырны кылып турар. Полицейжилер чылдааган чокка үнерин кызыгаарлаанын бижээн дыңнадыглыг бижикти хамаатыларга тутсуп, ол кижиниң дугайында анкетаны долдуртуп, ол бүгү информацияны ТР-ниң ИХЯ-зында ажылчын бөлүкче дамчыдып турар. 
Бир эвес ол хамааты кижи катап база чурумну хажыдар болза, административтиг хемчегге онаажыр. Полиция ажылдакчылары ындыг хемчеглерни торгаал онаар дээш эвес, а чаа коронавирус халдавырындан силерни, өскелерни камгалаар дээш, ону кылып турарын билзе чогуур. 
Тыва Республиканың күрүне автоинспекциязының ажылдакчылары база тайылбыр ажылын чорудуп турар. Чоннуң аай-дедир аргыжылгазының чылдагаанын тодарадыры-биле муниципалитеттерде ДПС нарядын күштелдирген. Автомашиналар салонунда кижилер кымнарыл дээрзин тодарадып, тайылбыр ажылын чорудуп турар. Ол кижилерниң кайыын кел чыдарынга медээни ажылчын бөлүкче дамчыдар. Бо бүгү медээлерни чыггаш, анализти кылыр.
 Полиция ажылдакчылары хамаатылардан чурум үрээни дээш 500 рубль акша чыып турар деп медээ мессенджерлерде бо хонуктарда тараан. Ол шынга дүүшпес информация-дыр. Полиция ажылдакчылары административтиг чурум үрээшкининиң дугайында протоколду долдургаш, ону сайгарып көөр кылдыр өске органнарже дамчыдар. Кандыг-даа акшалар тыртпас. Бир эвес ындыг таварылгаларга таварышкан болзуңарза, ол мегечилер-дир. Ындыг чүүлдү билип кагзыңарза, полицияже дораан дыңнадыңар. 
Леонид Тамчай, Тыва Республиканың хөй-ниитиниң айыыл чок чорук сайыды
- Апрель 30-ге чедир, шалың төлевирин арттырган ажылдавас хүннерде немелде хемчеглерни РФ-тиң Президентизиниң чарлыынга даянып доктааткан. Чазак база Хөй-ниитиниң айыыл чок чорук яамызы ону үндезинге алгаш, шупту муниципалдыг тургузугларда эки турачы улусчу дружиналар рейдилеринге Иштики херектер яамызы-биле кады ажылдаар ажылды чорудуп турар. Карантин үезинде ажылдаар чөпшээрел алганнарның даңзыже кирбээн хамаатыларның, организацияларның чурум хажыдыышкынын илередир ажылдар үргүлчүлээр. 
Коронавирустуң чаа инфекциязын киирерин болдурбас дээш элээн каш нормативтиг-эрге-хоойлу актыларын хүлээп алган. Р-257 Енисей федералдыг трассага дежурныйлаашкын – оларның бирээзи болур. «Шивилиг» база «Ак» санитар постулары ажылдаар. Эмнелге албан черлериниң ажылдакчылары база эки турачы улусчу дружиналар хамаатыларны хынаар. Эки турачы улусчу дружиналар база хөй-ниити организацияларының кежигүннери рейдилер үезинде аарыг кижи таваржы бээр чадавас дээш, кижилерге айтырыгларны салыр. Аарыг чыпшына бербезин дээш, улусчу дружина кежүгүннериниң санын эвээжедирин сүмелээн. Дежурныйлаашкын хүннерде тускай камгалалдар: маскалар, перчаткалар-биле хандырары албан.

Возврат к списку