Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: «Россияның лидерлеринче» Тыва он-он кордакчыны идип шыдаар

Шолбан Кара-оол: «Россияның лидерлеринче» Тыва он-он кордакчыны идип шыдаар 17.10.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Президентизи Владимир Путинниң саналы-биле эгелээн «Россияның лидерлери» конкурска идепкейлиг киржирин кыйгырган.
 Республиканың удуртукчузу ону «күрүне структураларынга болгаш улуг корпорацияларга дидими-биле туржуп шыдаар» кижилерге база бүдүрүлге, бизнес, эртем, культура болгаш хөй-ниити ажыл-чорудулга адырында ажылдыг, арга-дуржулгалыг башкарыкчыларга, ортумак болгаш дээди звенонуң удуртукчуларынга адрестээн. 
«Профессионал өзүлдениң дүрген чадазының эжиктери ажыттынган! Күрүне баштыңы-биле кады, бистиң республикада ындыг салым-чаяанныг кижилерни тывар сорулганы көрүп тур мен – деп, удуртур салым-чаяанныгларны илередиринге дээштиг система апаар конкурсту Шолбан Кара-оол демдеглээн. Тываның Баштыңы конкурстуң киржикчилери чүү дээш туржурунче кичээнгейни углаан. «Удуртулганың дээди адырында ажыл-агыйжы харылзааларны чорударынга, профессионал харылзааны элээн ажыктыг кылдыр калбартырынга, эки программаларга мергежилин бедидеринге миллион түңнүг грантыны ойнап алыр арга удуртукчуларда бар – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Чамдык сайыттарның, губернаторларның база топ-менеджерлерниң арга-дуржулгазын шиңгээдир алыр арга бар».  
Ындыг конкурстардан чүгле ойнап алырын, а конкурс киржикчилериниң даңзызы эскет чок артпазын Шолбан Кара-оол онзалап айыткан. «Россияның лидерлери» төлевилелдиң киржикчилери Тываның удуртуп-башкарылга чадаларынга төлептиг черни ээлээри шын – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. –Делегейде билдингир 90 ажыг аттарны конкурстуң сайтызындан санадым. Дагдыныкчылар аразында бистиң Сергей Кужугетович база бар. Бодунуң угаан-медерели болгаш талантызы-биле ылгалып үнүп келген кижилер ооң эргелеп-башкарылга мергежилиниң кичээлдеринге баар».  
Кызылдың контроль-саналга палатазының инспектору Вячеслав Моломдай, 2017 чылда «Россияның лидерлери» бирги конкурстуң чартык түңнелинче киргеш, Тываны төлептии-биле көргүскенин республика баштыңы сагындырган.
 «Чаңгыс чер-чурттуглар! Бүгү чуртка көргүзер үе келген-дир. Тывада төлевилел ажылының мөөңнеттинген арга-дуржулгазын өөренип көргеш, республика он-он кордакчыларны «Россияның лидерлери» мөөрейже идип болур-дур бис» – деп, октябрьның 24-ке чедир конкурстуң сайтызынга бүрүткеткеш, аңаа киржирин Шолбан Кара-оол кыйгырган.

Возврат к списку