Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тожу кожууннуң чурттакчылыг суурларынче чырыкты чоорту берип эгелээн

Тожу кожууннуң чурттакчылыг суурларынче чырыкты чоорту берип эгелээн 29.01.2024

Регион Баштыңының даалгазы-биле немей чедирген тос дизельдиг генераторнуң база өрттен чайлай берген бир дизельдиг генераторнуң күжү-биле Ий биле Адыр-Кежигче чырыкты берген, а Тоора-Хем суурнуң чырык хереглекчилерин чоорту кожуп эгелээн.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг, январь 26-да Тожу кожууннуң дизельдиг электростанциязынга айыыл-халаптың уржуун боду хынап четкен. Бо неделяның дургузунда чурттакчылыг черлер долузу-биле чырыкка коштунарын, Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан.

Владислав Ховалыг Тоора-Хем суурга баргаш, Тожунуң дизельдиг электростанциязынга четкен. Кожуун төвүнүң социал албан черлеринде чылыг кайы хирезин хынаан. Кожууннуң социал албан черлери ажыл чуруму езугаар ажылдап турар. Албан черлериниң удуртулгазы яамылары-биле доктаамал харылзаада. Объектилерниң көвей кезии ыяш-биле одаар аңгы суугуларлыг. Одаар ыяштың курлавыры четчир. Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызының аварийлиг-катап тургузуушкун албанының, ТР-ниң Хамааты камгалал база онза байдалдар албанының, Россияның Онза байдалда яамызының ТР-де кол эргелелиниң, «Дизель» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң, кожуун чагыргазының специалистеринден тургустунган бригада айыыл-халаптың уржуун чайладыр ажылдарда киржип турар.

«Россети Сибирь Тываэнерго» компания Тожу кожуунче ниитизи-биле 1 МВА күчүлүг чырык бээр 7 чырык хандырылгазының дөстерин чоруткан. Компанияның хууда составы, кабельщиктер болгаш линейщиктер бригадазы чеде берген ажылдап турар.
«Восток» биле «Бастион» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдер дизельдиг генераторлар чедирер чүък машиналарын тускайлап берген.

Тываның Баштыңы айыттынган компанияларның удуртукчуларынга ыраккы кожуунга боттарының техникаларын үндүрүп берип, дериг-херекселдерни дажыглап-сөөртүрүнге болгаш тускай мергежилдиг бригаданы тургузуп бергенинге улуу-биле өөрүп четтиргенин илереткен. Өрттүң уржуун чайладырынга киржип турган ажылчыннарга изиг чемни организастаан тус черниң буянныг сеткилдиг чонун Владислав Ховалыг онзалап демдеглээн.

ДЭС-тиң үрелген кезектерин солуп, иштики четкилерин септээн. Специалистер дөрт чаа генераторларны эптеп тургузуп турар. Аңаа шупту 11 дизельдиг генераторларны салыр, оларның чамдыызын кожуунда эккелген.

- "Дизель" КХН, "Россети Сибирь Тываэнерго" база "Бастион" КХН-ниң специалистериниң күжениишкини-биле Тоора-Хем суурнуң чырык алыкчыларынче чырыкты чоорту берип эгелээн. 500 кВт-тыг бир дизельдиг генератор база чырык хандырылгазының курлавыр дөстери ажылдап турар. Боттарының курлавыр дөстеринче шилчип тура, четкизи үрели берген чамдык хереглекчилерниң дилээ-биле ажыл чоруп турар. Дериг-херексел-даа, материалдар-даа, күш-даа четчир, чырыкты долузу-биле бо хүннерде бериптер бис – деп, одалга болгаш энергетика сайыды Эдуард Куулар дыңнаткан.

Тожунуң дизельдиг электростанциязында алды дизельдиг генераторнуң дөртү үрелгенинден Тоора-Хем, Ий, Адыр-Кежиг суурларга чырык өшкенин сагындыраал. Кожууннуң шупту суурларында 5922 кижи чурттап турар, оларның 2140 – бичии уруглар. Суурларда 1238 өреге, 8 социал ужур-дузалыг 8 объект: ийи школа, үш уруглар сады, Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвү, школа-интернат база төп кожуун эмнелгези бар. Шупту объектилер дизельдиг электрогенераторларлыг, одаар суугуларлыг.


Возврат к списку