Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чаа туттунган назы четпээн уругларны түр када тургузар төп

Тывада чаа туттунган назы четпээн уругларны түр када тургузар төп 10.04.2013
Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының Хөй-ниити чөвүлелиниң кежигүнү, кижилерниң эрге-ажыының хоойлу езугаар камгалакчызы Августа Переляева Иштики херектер яамызының корум-чурум үрээн назы четпээн уругларны түр када тургузар төвүнүң чоокта чаа туттунган бажыңын көрүп чораан.
   Төптүң удуртукчузу Ирина Шойгу төптүң чаа бажыңын аңаа көргүзүп, корум-чурум үрээн уругларны кандыг байдалда түр када тургузуп турарын тайылбырлаан. Уругларның чемненир, чурттаар, дыштаныр өрээлдери болгаш медицина пунктузу дээш төптүң чаа бажыңы бичии уругларны түр када тургузарының негелделеринге дүүшкен болган.
    Түр када турар уругларның кадыын хынаар талазы-биле Кызылдың бичии уруглар поликлиниказы биле төптүң аразында дугуржулганы эде кылырын Августа Переляева сүмелээн. Чүге дээрге уругларның кадыын хынаарынга тускай эртемниг эмчилерни хаара тудары ында көрдүнмээн болган. Бир эвес бо айтырыгга бергелер тыптып кээр болза, Уругларның эрге-ажыының талазы-биле Тыва Республикада төлээ Светлана Аракчааның дузазы-биле деткимчени көргүзерин Иштики херектер яамызының Хөй-ниити чөвүлелиниң кежигүнү аазаан.
   Августа Переляева төпте турар уруглар-биле база чугаалашкан, оларны ында түр када тудуп турарынга хамаарыштыр хомудалдар чок болган.

ТР-ниң Иштики херектер яамызының парлалга албаны.

Возврат к списку