Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2014 чылдың сентябрь 5, 6, 7, 8 хүннеринде Россия биле Тываның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның тургустунганының 100 чылдаанынга болгаш «Наадым-2014» малчыннар байырлалдарының программазы

2014 чылдың сентябрь 5, 6, 7, 8 хүннеринде Россия биле Тываның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның тургустунганының 100 чылдаанынга болгаш «Наадым-2014» малчыннар байырлалдарының программазы 04.09.2014

Сентябрь 5 (пятница)

«Скифтерниң эртинези» чуруктар делгелгези – «Азия төвү» скульптура ансамблиниң чанында чурукчулар бажыңынга сентябрь 5-тен 7-ге чедир 10.00-18.00 шакта.

Өглер хоорайының ажыдыышкыны. «2014 чылдың эң-не шыырак өө» национал өглер конкурузунуң көрүлдези – Тос-Булакка 11.00 шакта.

Россия биле Тываның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның тургустунганының 100 чылдаанынга болгаш «Наадым-2014» малчыннар байырлалынга тураскааткан Тыва Республиканың чогаадыкчы бот-тывынгыр уран чүүл коллективтериниң конкурузунуң көрүлдези – Тос-Булакка 12.00 шакта.

Россия биле Тываның демнежилгезин эгелээннерниң бирээзи, Тываның күрүнезиниң үндезилекчизи Буян-Бадыргы Монгушка тураскаалдың байырлыг ажыдыышкынының езулалы. – Алдан-Маадыр аттыг национал музейниң чанында шөлчүгешке 13.00 шакта.

«Тываларның ус-шевер уран чүүлү. Мөңгүн» делгелгениң ажыдыышкыны – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге 15.00 шакта.

«Кады – чаңгыс бис» РФ-тиң алдарлыг артизи Анита Цой болгаш «Азия төвү» бөлүүнүң киржилгези-биле культура-хөглээшкин программазы – Арат шөлүнге 19.00 шакта.

 

Сентябрь 6 (суббота)

«Бүгү-делегейниң бичии уруглары найыралдажып тур» Орус культура төвүнүң, Тыва чаңчыл культуразын болгаш ус ажылын сайзырадыр төптүң база Кызыл хоорайның бичии уруглар коллективтериниң концерт программазы – Арат шөлүнге 14.00 шакта.

«Азия төвү» скульптура ансамблиниң ажыдыышкыны болгаш «100 чыл кады бис!» чаңгыс чер-чурттугларның байырлыг ужуражылгазы – Енисей хемниң эрик кыдыынга 14.00 шакта.

«100 чылдың эң-не шыырак мөгелери» – эр хиндиктиг чоннуң үш аңгы оюну тыва хүреш маргылдаазының байырлыг түңнели – «Хүреш» стадионунга 14.00 шакта.

Санкт-Петербургтуң Рерих өг-бүлезиниң күрүне музей-институдунуң делгелгезиниң ажыдыышкыны – Алдан-Маадыр аттыг национал музейге 16.00 шакта.

Республиканың муниципалдыг өөредилге төлээлериниң байырлыг хуралы база Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылынга тураскааткан уран чүүл мастерлериниң байырлыг концерти – В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга 16.30 шакта.

«Россия биле Тыва – 100 чылдарда найыралы» шиижиткен көргүзүг. Красноярск хоорайның «Енисейниң хаяалары» ыры болгаш танцы ансамблиниң концерти. РФ-тиң Камгалал яамызының Черноморск флодунуң ыры болгаш танцы ансамблиниң концерти. Россияның эстрада артизи Елканың концерти – Арат  шөлүнге 19.00 шакта.

«Улуг Россия – чаңгыс Сибирь» Омскиниң орус улустуң күрүне хорунуң концерти – В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга 20.00 шакта.

Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылынга тураскаадып, Тыва Республиканың Баштыңының албан-езузу-биле хүлээп алыышкыны – «Алдын-Булак» этнокультурлуг комплекске 20.00 шакта.

Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылынга тураскааткан «Бурунгаар, Россия! Бурунгаар, Тыва!» байырлыг салют – Арат шөлүнге 22.00 шакта.

 

Сентябрь 7 (улуг-хүн)

Аът чарыжынга 2014 чылдың республика маргылдаазы. Аът чарыжының тиилекчилериниң чыскаалы – Тос-Булакка 09.00 шакта.

«Хемнерниң каттышканы – чүректерниң каттышканы» шиижиткен чыскаал – Арат шөлүнге 12.00 шакта.

Россия биле Тываның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның тургустунганының 100 чылдаанынга болгаш «Наадым-2014» малчыннар байырлалынга тураскааткан Тыва Республиканың чогаадыкчы бот-тывынгыр уран чүүл коллективтериниң конкурузунуң түңнели – Тос-Булакка 14.00 шакта.

«Россияның чоннарының чаңгыс өг-бүлезинде» Кызыл хоорайның чогаадыкчы коллективтериниң байырлыг концерти – Арат шөлүнге 14.00 шакта.

«100 чылдың эң-не шыырак мөгелери» Тыва Республиканың элээди оолдар аразынга тыва хүреш маргылдаазы. – «Хүреш» стадионунга 14.00 шакта.

Өглер хоорайын хаары – Тос-Булакка 16.00 шакта.

«Енисейниң дээрбээ – чаңгыс хемниң чоннарының найыралы» Красноярск крайның коллективтериниң концерти – Арат шөлүнге 18.00 шакта.

«Сылдыстар хоорайы» конкурс-фестивальдың киржикчилериниң байырлыг концерти – Арат        шөлүнге 19.00 шакта.

Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылынга тураскааткан байырлыг салют – Арат шөлүнге 22.00 шакта.

 

Сентябрь 8 (понедельник)

«Мээң ынак аялгаларым» Россияның улустуң артизи Надежда Краснаяның ыры кежээзи– В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга 18.00 шакта.

 


Возврат к списку