Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың девискээринге эртер соңгулдаларга 6 партия киржир

Тыва Республиканың девискээринге эртер соңгулдаларга 6 партия киржир 06.08.2019
2019 чылдың сентябрь 9-та Россияга аңгы-аңгы деңнелдиң соңгулдалары болуп эртер. 17 российжи регионнарның хоойлужудулга органнарынче депутаттар соңгулдалары база болур. Ооң аразында Тыва Республиканың Дээди Хуралынче (парламентизинче) депутаттарны сентябрь 8-те чоннуң шилилгези-биле бадылаар. 
Бөгүн, август 6-да, Тываның девискээр соңгулда комиссиязы республиканың массалыг информация чепсектеринге соңгулда мурнунуң белеткел ажылдарының дугайында дыңнадыгны берген.  
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) 2019 чылдың июнь 9-та “Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутаттарынче соңгулдаларны томуйлаарының дугайында” №2252ПВХII доктаалы күш кирген соонда, соңгулдаларга киржири-биле 9 политиктиг партиялар болгаш 105 чаңгыс мандатчылар боттарын идип үндүрген.  
Соңгулдалар дугайында хоойлужулдуга дүүштүр хыналдаларны чоруткан соонда, 6 политиктиг партия бүрүткелди эрткен:  
1) 63 кандидат - “Чаңгыс демниг Россия” БРПП ТРС; 
 2) 51 кандидат - РЛДП ПП ТРС; 
 3) 49 кандидат - Чөптүг Россия партия; 
 4) 30 кандидат – РФКП; 
 5) 18 кандидат – Россияның коммунистери коммунистиг партия;  
6) 19 кандидат - Россия Федерациязының Казактар партиязының Тыва Республикада РС.  
- үш партия бүрүткелди эртпээн: 
- “Өзүлде партиязы” ПП ТРС – 19; 
 - “Россияның патриоттары” партияның ТРС – 21; 
- Пенсионерлер партиязы шынчы чорук дээш – 30; 
Округтар аайы-биле идип үндүрген 105 кандидаттың 56-зын бүрүткээн. Оларның 51-и (90,2 хуузу) политиктиг партиялардан болза, 5-и (9,8 хуузу) – боттарын идип үндүрген кандидаттар болур.
 “Чаңгыс демниг Россия” партиядан 16 кандидат 16 округда бүрүткеткен. РЛДП-тен 15 кандидат, РФКП-ден 11, Россияның патриоттарындан 2, Пенсионерлер партиязындан 2 кандидат соңгулдаларже эрткен. 
Партиялардан 31 база боттарын идип үндүрген 15 кижи бүрүткелди эртпейн барган. 3 кандидат бүрүткелден ойталаан.  
Хоойлу езугаар бүрүткел кылырынга чугула херек документилери чок болганындан, документилерни шын эвес долдурганындан ийикпе, азы хол үжүүн чыыр чурумну сагываанындан, орулгалар болгаш эртеминиң дугайында долу эвес азы шынга дүүшпес медээ бергенинден, шииттирип чораанын чажырганындан, чамдык кандидаттар бүрүткелди эртпейн барган.

Возврат к списку