Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Росхереглел хайгааралының Тывада эргелели сайгарлыкчыларның чамдык бөүүнге кызыгаарлаашкынны суларадырын саналдаан

Росхереглел хайгааралының Тывада эргелели сайгарлыкчыларның чамдык бөүүнге  кызыгаарлаашкынны суларадырын саналдаан 27.01.2022 Тываның кол күрүнениң санитарлыг эмчизи Людмила Салчак санитар-эпидемиологтуг чурумнарны сагывышаан, шупту ажылдакчылары тарыдып алган болза, коммунал-амыдырал ачы-дуза адырында биче болгаш ортумак бизнес субъектилериниң чамдыызынга кызыгаарлыг чамдык хемчеглерни кошкадып болур деп саналдаан. Регион баштыңынче чогуур саналды көөр кылдыр киирген. Владислав Ховалыг Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызынга биче бизнес ажылын дүрген катап эгелеп, саң-хөө чидириинден чайлай бээр кылдыр тайылбыр болгаш организастыг ажылды сайгарлыкчылар ортузунга чорударын айыткан. "Эң-не каражалап каар улус сайгарыкчылар болганда, хемчеглерни ажылдап кылып турар бис. Чараштаныр база массаж салоннары, баш таарар черлер, эштир черлерниң база сауналарның ажылын тургузары арай эрте деп чүүлге келдивис. Баш бурунгаар бижидип, 25-50 хуу чедир долдуртунуп ажылдап болурун деткидивис. Оон аңгыда, бир ажылдакчыга-ла бир ортумак шалың төлевири хире хемчээлдиг деткимче бээр акша-хөреңгини тускайлаан бис» - деп, Ховалыг чугаалаан. Тываның кол күрүнениң санитар эмчизиниң саналы-биле регион баштыңы чарлыкка атты салып, 2022 чылдың апрель 1-ге чедир сайгарлыкчы чорук объектилери-биле кады, массаж база спа-салоннар, чараштаныр салоннар, маникюр база педикюр кылыр, баш таарар черлерниң ажылын түр када тургусканын сагындыраал. Ол объектилерниң ажылын өөренип көөрге, баш бурунгаар бижидилге-биле, тодаргай шактарда клиентилер-биле ажылдап турар болгаш, санитарлыг чурумнарны сагып, ажылдаар черин доктаамал арыглап-аштап турары илереттинген. Ынчангаш ол адырда сайгарлыкчыларның дилээн көргеш, Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң ол бөлүүнде кызыгаарлаашкынны кошкадыр бижикти Росхереглел хайгааралынче киирген. Оперштабтың ээлчеглиг хуралында, ведомствонуң дилээ үндезинниг, ынчангаш регион баштыңы өөренип көөр кылдыр чогуур саналды киирерин Людмила Салчак чугаалаан. Экономиктиг хөгжүлде яамызы айыттынган сайгарлыкчылар санитар-эпидемиологтуг хемчеглерни сагып турарынга шыңгыы контрольду организастаар ужурлуун кол санитар эмчи демдеглээн. Бирээде, БОС субъектизиниң шупту ажылдакчылары 100 хуу тарыдып, "ковидке удур паспортту" алган болур ужурлуг. Салоннар база баш таарар черлер дезинфекция чүүлдери база дериглери-биле (санитайзерлер, термометрлер болгаш өске-даа), хууда камгаланыр чүүлер-биле курлавырлаттынар. База бир негелде: ачы-дуза ап келген кижилер тарыткан, азы аарып каапкан болур ужурлуг. Владислав Ховалыг сайгарлыкчыларга тайылбыр ажылын чорудуп, "ковидке удур паспортту" алырынга дузалажырын экономиктиг хөгжүлде яамызынга дааскан. Бизнес төлээлери боттары идепкейлиг база харыысалгалыг болурун баштың демдеглээн. Кызыгаарлаттынган хемчеглер үезинде биче болгаш ортумак бизнести деткиир акша-хөреңгини тывар даалганы саң-хөө яамызынга берген.

Возврат к списку