Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы соңгулдаларда чаңгыс чер-чурттугларының мерген көрүжү болгаш демниг чоруу дээш четтиргенин илереткен

Тываның Баштыңы соңгулдаларда чаңгыс чер-чурттугларының мерген көрүжү болгаш демниг чоруу дээш четтиргенин илереткен 10.09.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчыларынга сентябрь 9-та телекыйгырыгны кылган.  
- Эргим, хүндүткелдиг чонум! “Мээң чонум мерген угаанныг” деп каяа-даа бадыткап, улустарга чугаалап чоруур мен. Ол шын чүве. Кандыг-даа үеде шын шилилгени кылып билиривистен чаңгыс демниг, чаңгыс дылдыг, чаңгыс төөгүлүг, эл-хол чон болуп чоруур бис. Дүүн бүгү Россияда ниити соңгулдалар хүнүнде, Тыва Республиканың Дээди Хуралынче соңгулдалар болуп эрткен. Баштайгы түңнелдер-биле “Чаңгыс демниг Россия” партиязы өске партияларга бодаарга, оранчок мурнап турар. Ам бо шакта, 25 соңгулда участоктарының түңнелдерин үндүрүп турар-даа болза, ниити республиканың соңгукчуларының 80 ажыг хуузу боттарының үнүн “Чаңгыс демниг Россия” партиязы болгаш ооң мурнундан үнген кордакчылар дээш бергеннер. Бо дээрге силерниң быжыг бүзүрелиңер, силерниң шын шилилгеңер болгаш чайгылчак эвес тура-сорууңарның херечизи-дир. Кижи бүрүзүнүң ыдыктыг төрээн чер-чуртунга ынакшылының херек кырында бадыткалы. Дыка улуг ажыл-херектер бүдүүзүнде чонувус демниг, келир үези дээш бурунгаар чүткүлдүг дээрзин бо соңгулдалар бадыткады. Ол дээш силерге өөрүп четтиргенимни илередип тур мен, чонум! Тываның чонунуң чоргаар оглу, Россияның Маадыры Сергей Күжүгет оглу Шойгунуң тургузуп каан намы Тывага албан тиилээн турар ужурлуг. Ол ындыг турган, турар болгаш ам-даа ындыг болур дээрзинге бүзүрээр мен! Мерген угаанныг, шын шилилгени кылып өгбелеривистиң арыг адын сыкпадывыс. Бис, шупту кады чаңгыс демниг, бурунгаар көрүштүг, чер-чурттувустуң келир үези дээш шын шилилгени кылганыңар дээш, база катап өөрүп четтиргенимни илередип тур мен! Силерниң бүзүрелиңерни чаа Дээди Хуралдың депутаттары бадыткаар дээрзинге бүзүрээр мен. Дамырактар чыылгаш, хем болур, тарамыктар чыылгаш, күш болур. Чаңгыс күш болуп, чараш Тывавысты сайзырадып, келир үеже дидими-биле, бурунгаар!

Возврат к списку