Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы сооктарның дыңзааны-биле котельнаяларның ажылын контрольга алыр даалганы кожуун баштыңнарынга берген

Тываның Баштыңы сооктарның дыңзааны-биле котельнаяларның ажылын контрольга алыр даалганы кожуун баштыңнарынга берген 29.11.2022

Тывада энергетика болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый объектилериниң үзүктел чок ажылын хандырар баш бурунгаар хемчеглерни ап турар. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг аппарат хуралында агаар хенертен сооп, казыыр 40 база оон-даа куду кылдыр дыңзый берзе, ажылды контрольга шыңгыы тудар даалганы чогуур албаннарга берген.
Озал-ондактыг база штаттан дашкаар байдалдар тургустуна берзе, коммунал болгаш орук организацияларының дежурныйлары база оперативтиг албаннары белен турар ужурлуг. Р257 федералдыг орукту база регион оруктарын хандырып турар «Енисей» база «Тываавтодор» компаниялар чурттакчы чонга оруктарда байдалдарны, кайда чолаачылар болгаш пассажирлер чылыгар черлер барын дыңнадыр даалганы берген.
Владислав Ховалыг хоорайларның мэрлеринге база суурларның удуртукчуларынга чон боттарының чогаадып алганы дээш, чылыдар херекселдерни ажыглап эгелээри-биле, чырык четкизинге чүък улгадып, өрт айыылы тургустунуп болурун сагындырып чугаалаан. Ону боддурбазының тайылбыр ажылын организастаар.
Оон аңгыда социал адырда – школалар, уруглар садтары, эмнелгелер, административтиг оран-саваларны чылыг-биле хандырып турар дизельдиг электростанцияларның база котельнаяларның ажылы дээш тус чер бот-башкарылга органнары харыысалганы чүктээрин республика баштыңы сагындырган. Чагырга удуртукчулары объектилерниң бүдүн-бүрүнүн, ажылчыннарның арга-мергежилдиин, одаар чүүлдүң четчир курлавыры барын, ону үезинде сөөртүп алырын боттары хынаар.
Владислав Ховалыг эзирик байдалдыг кижилерге дуза көргүзер хоорай төвүнүң ажылын хынап көөр даалганы Кызылдың мэринге берген. Хөй ниити транспортунуң ажылынга, ылаңгыя кежээки үеде аргыжылга шимчээшкининиң чуруму сагыттынмайн турарынга найысылалдың чурттакчыларындан хомудалдар хөй кирип турарын республика баштыңы дыңнаткан. Керээни сагывас сөөртүкчүлерни илередип, олар-биле сайгарылганы кылырын ол негээн.
ОБЯ регион эргелели ноябрьның 28-те республиканың чамдык кожууннарынга агаарның соогу 40-тен куду болганын дыңнаткан. Улуг-Хем, Бай-Тайга, Чеди-Хөл, Кызыл база Өвүр кожууннарга хаттыг сооктар болурун ведомство дыңнаткан. Электроэнергетика системаларының база дизельдиг электростанцияларның эргижирээнинден аварийлиг байдалдар тургустунуп болур.
Даглыг кожууннарга хар көшкелер бадып болур. Ылаңгыя Абакан-Ак-Довурак автооруунуң 319-322 километринде «Сотый» арттынга айыыл чок чорукту сагыыры артык эвес.


Возврат к списку