Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республикада 12 орук объектилеринде тудуг-септелге ажылдары уламчылавышаан

Республикада 12 орук объектилеринде тудуг-септелге ажылдары уламчылавышаан 04.06.2024

Кызыл хоорайның чаа микрорайону Вавилин ээтпээн таварты Кызыл кожууннуң Кара-Хаак суурже орук - хүн бүрүде хөй санныг машина-балгат чоруп турар хайымныг оруктарның бирээзи апарган. Ол хире улуг шимчээшкинге база оруктуң айыыл чок чоруунга орук объектизи шуут дүүшпейн турары шын. Ынчангаш улуг микрорайоннуң чурттакчыларындан хөй санныг дилег бижиктерге даянгаш, орук участогунга тудуг септелге ажылдарын кылыры планда кирген.

Тываның орук-транспорт сайыды Шораан Чыргал-оол “Тываавтоорук” күрүнениң казна албанының төлээлери база Бүгү-российжи улусчу фронтунуң активчилери-биле кады орук ажылдары канчаар чоруп турарын хынааннар. "Орук-тудуг транспорту" кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң орук организациязы “Айыыл чок шынарлыг оруктар” национал төлевилел боттандырылгазы-биле ол участокта септелге ажылдарын кылып турар.

- Орук участогун чогуур байдалче киирери планнатынган. Чаа асфальт шывыын чадар. Аргажок баксыраан черлерни – бүрүнү-биле чаартыр – деп, сайыт Ш. Чыргал-оол чугаалаан.

Бо чылын “Айыыл чок шынарлыг оруктар” национал төлевилел-биле республикада 12 орук объектилерин, 30 ажыг километр хемчээлдиг оруктарны септээр. Ооң иштинде Кызыл хоорайда чеди участокка септелге ажылдарын планнаан.


Возврат к списку