Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы муниципалитеттер удуртукчуларынга ажыл хүнүн чылыг төптеринден эгелээрин сүмелээн

Тываның Баштыңы муниципалитеттер удуртукчуларынга ажыл хүнүн чылыг төптеринден эгелээрин сүмелээн 17.09.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле эрткен аппарат хуралында, республикада чылыг сезонунуң дугайында чугааны чоруткан. Хурал муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция харылзаазылыг эрткен.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хуралдың киржикчилеринге чугаалаан:
 «Күс бодунуң эргезинче чүгле кирген эвес, харын-даа кыштың тыныжы-биле тына берип-тир. Даштын агаар казыыр апарган, кижилер чылыг ам-даа чогунга хомудап эгелээн. Одалга сезонун план езугаар эгелээринге шупту хемчеглерни алырын эрткен аппарат хуралында негээн мен. Сооп эгелээн өйде кижилер, бажыңнары чылыг, аянныг турарын күзээр. Чамдык одалга объектилеринде саадап турар септелге ажылдарын дүрген доозар херек. Эрткен одалга сезонунуң төнчүзүнде, чазын-на ону чугаалашкан бис. Ынчангаш ол ажылдарны доозар дээш, шупту хемчеглерни алырын негедим. 
Боттарыңардан эгелеңер деп, шупту удуртукчуларга сагындырайн. Кым-бир кижиде хөмүр чедирилгези саадап турар болза, үезинде чедирип алыр дээш чүнү чедир кылбааныңарны катап хынаңар. Кандыг өрелер барын, эрткен сезондан чеже хөмүр артканын, хөмүрнү дажыглап кааптас кылдыр кандыг чүүлдер кылдынганын катап база шүгдүнүңер. Анаа кижилер кылаштап келгеш, хөмүрнү ыыт чок уруп алгаш баар, ындыг черлер бары чажыт эвес болгай. 
 Удуртукчулар, чылыг төптериниң ажылынче онза кичээнгейни салыңар. Удуртукчу кижи бүрүзү, ажылын бир дугаарында, чылыг бээр төптеринден эгелээр ужурлуг. Кандыг башкарыкчы компания оларны хандырып турарындан хамаарылга чокка, бажыңнарга чылыг турзун дээш, муниципалитеттерниң шупту удуртукчулары бүгү хемчеглерни алзын. Муниципалдыг эрге-чагырга башкарыкчы компанияларның шилилдезин контрольга тудар херек.  
Аппарат хуралы одалга болгаш энергетика яамызынга шыңгыы сагындырыг болган боор. Арга-дуржулгалыг сайыт ооң бажында олурар болгай. Бүгү республиканы одаар чүүл-биле хандырылгазын харыылап турар болганда, чаа одалга сезонун шынарлыг эгелеп, социал, хуу база муниципалдыг объектилер дивейн, чылыгны бээр дээш, шупту аргаларны ажыглаарын негедим».  
«Кызылдың ЧЭТ» ААН» 2018 чылдың сентябрь 14-тен эгелеп, хоорайның социал албан черлерин – кадык камгалал, өөредилге болгаш культура объектилерин төп чылыг хандырылгазынга кожар.  
Сентябрь 21-ден чылыг хандырылгазынга Кызылдың хөй квартиралыг чуртталга бажыңнарын база өске-даа хереглекчилерни кожар.  
Тыва Республиканың Чеди-Хөл кожуун чагыргазының доктаалы-биле, 2018-2019 чылдың одалга сезону Чеди-Хөл кожуун девискээринге сентябрь 17-де эгелээр.  
Ак-Довурак биле Шагаан-Арыг хоорайлар сентябрь 25-те одалга сезону эгелээрин дыңнаткан.

Возврат к списку