Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның 12 дугаар школазындан аныяк штангист Максим Шныровту деткиир

Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның 12 дугаар школазындан аныяк штангист Максим Шныровту деткиир 02.12.2015
 Хамаатылар хүлээп алыышкынының чаңгыс аай хүнүнде Шолбан Кара-оол республиканың аар атлетика болгаш спорттуң күш-шыдал хевириниң федерациязының вице-президентизи Роман Бабайцев, тренер Виктор Тыртык, Кызылдың № 12 школазының тоску клазында өөренип турар ооң кижизидикчизи Максим Шныров-биле ужурашкан. 
 «Максим 2015 чылда пауэрлифтинг талазы-биле бүгү-российжи маргылдаага шаңналдыг черни ээлээн. Россияның чемпионнары шуут таарымча чок чер – боттарының кылып алганы дериг-херекселдери-биле хуу гаражта белеткенип турары билдинди» - деп, регионнуң удуртукчузу бодунуң блогунда бижээн. 
  Улуг чедиишкини дээш бичии спортчуга байырны чедирип, ол тиилелге – улуг спортче ооң оруунуң чүгле эгези-дир деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. Кызылга, Ак-Довуракка шой көдүрериниң шыырак школалары турганын сагынган. Черногривов, Севин дээш оон-даа өске билдингир спортчуларын Тыва ам-даа утпаан. 
 «Спорттуң бо хевиринде чемпионнар одуруу немежип турарынга дыка өөрүп тур мен, наркотиктер болгаш арагадан ырадып, кудумчудан оолдарны бодунче хаара тудуп, спортту көдүрүп чоруур кижиге бүгү талазы-биле дузалаарынга белен мен» - деп, спортчуларга өөрүп четтиргенин илереткен. Республиканың спорт комплекстеринде тускай тренажерларга белеткенир кылдыр оолдарны халас киирерин, күш-шыдал спортунуң элээдилер клувунга тускай оран-саваны аңгылаарын Спорт болгаш аныяктар херектериниң талазы-биле яамыга чагаан. Шолбан Кара-оол оолдарга езулуг олимпийжи штанганы садып бээр болган. 
 «Чиик болгаш аар атлетика, чарыш болгаш гимнастика – кандыг-даа спорттуң, улуг спорттуң база, үндезини. Сөөлгү үеде дыка хөй кижилер спортчу комплекстерче хөйү-биле кээр апарган, а оларның белеткелинге арга-сүме херек. Ынчангаш тренерниң ажылы чугула херек» - деп Тываның Баштыңы санап турар.  
 "Максим Шныров күш-дамыр белеткелинче дыка шыңгыы негелделиг көөр кижи. Хүннүң-не кичээлдер соонда, эштери-биле ыраккы Каа-Хемде гаражка чедип келирлер. Оолдар чадаг безин кылаштажып кээр, ол хире тура-соруктуг. А чанып турда, шуут орайтап каар. Маргылдааларга бодунуң чарыгдалдарын үндүрүп, киржип турарлар» - деп, тренер Виктор Тыртык тайылбырлаан. Ооң чугаазы-биле алырга, пауэрлифтинг-биле ылап белеткенир күзелдиг школачылар республикада хөй, аңаа спортчу дериг-херексел херек. Ынчангаш республика баштыңынга, билиишкини болгаш дуза көргүзеринге белени дээш, тренер өөрүп четтиргенин илереткен.

Возврат к списку