Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«БиблиоБуян» биле «Тайга черим чараш малы» кожууннуң сарлык байырлалы» төлевилелдер Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын алыр

«БиблиоБуян» биле «Тайга черим чараш малы» кожууннуң сарлык байырлалы» төлевилелдер Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын алыр 18.08.2021 Тыва Республиканың Баштыңының хамааты ниитилелди хөгжүдеринге субсидия грантызын бээр мөөрейге Тываның библиотекалар ассоциациязының «БиблиоБуян» биле «Тайга черим чараш малы» кожууннуң сарлык байырлалы» төлевилелдери тиилээн.
А. С. Пушкин аттыг Национал библиотеканың баазазынга тургускан чайгы улуг тускай шөлүнге «БиблиоБуян» төлевилел кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг уругларның социал чаңчыгыышкынын, амыдыралчы аргаларын көвүдедип, угаан-медерелин болгаш чогаадыкчы салым-чаяанын сайзырадып, хоойлу езугаар төлээлеринге информация курлавырларынче кирерин хандырар сорулганы салган.
Уругларның чогаадыкчы сайзырал программазында уран-чогаадылга, чурулга бөлгүмнери; классиктиг болгаш амгы үениң уруглар чогаалдарын ыыткыр номчуурунуң, үе чергези болгаш улуг кижилер-биле харылзааның, компьютерге кичээлдер, аудиовидеоматериалдар көөрү, арыг агаарга аар эвес күш-ажыл кылыр дээн ышкаш хемчеглер кирген.
Төлевилелдиң бюджеди 600 979 рубль, ооң 540 979 рубли – грант акшазы, 60 000 рубли – А.С. Пушкин аттыг Национал библиотеканың кады акшаландырыышкыны.
Мөңгүн-Тайганың төпчүткен библиотека системазы-биле кады ажылдап кылган «Тайга черим чараш малы» кожууннуң сарлык байырлалы» деп ийиги төлевилел Соңгу чүк байдалдарында чурттап турар мөңгүн-тайгажыларның чаңчылчаан амыдырал-чуртталгазын хөй-чарга таныштырары-биле Сарлык хүнүн база сарлыкчылар байырлалын байырлаар калбак программаны боттандырар.
«Сарлыктың тывылганының төөгүзү», «Сарлыкты ажаап-азыраарының чуруму» темаларга эртем-шинчилелдиг конференцияларны, шүлүкчүлер, композиторлар, профессионал чурукчулар, хореографтар, фотографтар конкурстарын, школачыларның чогаадыглар мөөрейин, сарлыктар чарыжын, өглер хоорайжыгажын ажыдарын, сүттен, эъттен аъш-чемнер кылырынга, улусчу ус-шеверлел ажылдарынга мастер-класстарны организастаар.
Кызыл-Хая суурга чурт-шинчилел музейин төлевилел боттанылгазы-биле тудары көрдүнген.
Төлевилелдиң ниити үнези – 340 549 рубль, ооң 301549 рубли грант, 40000 рубли – Мөңгүн-Тайга кожуун чагыргазының культура килдизиниң кады акшаландырыышкыны болур.

Возврат к списку