Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Дээди Хуралының депутады Солангы Тамчай: Тываның Чазааның отчедунда кошкак болгаш күштүг талаларны айытканынга таарзындым

Тываның Дээди Хуралының депутады Солангы Тамчай: Тываның Чазааның отчедунда кошкак болгаш күштүг талаларны айытканынга таарзындым 20.04.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген. Апрель 19-та, Парламентиниң ээлчеглиг VIII сессиязында, илеткелди кылган. 
Депутаттар регион баштыңының илеткелинге хамаарыштыр бодалын илереткеннер. 
Солангы Тамчай, Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутады:
 - Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының ажыл-чорудулгазының шынарынга ханы сайгарылганы берген. Бо чылын отчетта чаартылгаларны киирген-дир. 2017 чылда ажыл-чорудулганың кошкак болгаш шыырак талаларын, чедир кылбаан чүүлдерни болгаш чедиишкиннерни айыткан. Шолбан Валерьевич акшаландырыышкынның моделинге, соңгу чүк немелделеринге хамааржыр айтырыгларны кииргенинге таарзындым. Ооң-биле кады, ону шиитпирлээриниң аргаларын, бодунуң көрүжүн болгаш билиишкинин айтып, айтырыгларны шиитпирлээрде деткиир кылдыр депутаттар бистерни кыйгырды. 2017 чыл төлевилел удуртулгазының чаа аргаларының чылы болуп, 18 төлевилелди хаара туткан. Оларның үжү федералдыг деңнелге киржип, «Төлевилел олимпизи» бүгү-российжи конкурска тиилээн. 
Башкы кижи болганымда, ол үштүң санында «Чедиишкинниг өөреникчи» төлевилел киргенин демдеглейн. Школаларда өөреникчилерниң сыңмарлажып өөренип турарын база демдегледи. Понедельникте чаа, Хову-Аксынга регион неделязын эрттирип, школаларда, уруглар садтарында байдалды дискуссия шөлдеринге база чугаалаштывыс.  
2020 чылга чедир, Кызыл-Мажалык биле Ийи-Талдан аңгыда, алды чаа школаны тудар, Кызылда 16 дугаар лицей ажылдап турар. Кижи капиталынче инвестицияны салыры – келир үеге магадылал апаарынга бүзүрээр бис. 2018 чылда шиитпирлээр айтырыглар тодаргай, кады ажылдаар бис.

Возврат к списку