Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чадаана хоорайга кожуун төвүнүң биле Алдыы-Хүрээниң 150 чылдаанынга тураскааткан байырлыг хурал болуп эрткен

Чадаана хоорайга кожуун төвүнүң биле Алдыы-Хүрээниң 150 чылдаанынга тураскааткан байырлыг хурал болуп эрткен 25.09.2023

Эрткен дыштаныр хонуктарда Чөөн-Хемчик кожууннуң Культура одаанга Чадаана хоорайның база “Алдыы-Хүрээ” шажын хүрээзиниң үндезилеттинип тургустунганындан бээр 150 чылынга тураскааткан чоннуң байырлалы болуп эрткен. Мерген-Херел Монгуш аттыг Культура одаанга байырлыг хемчеглерге тураскааткан хуралга Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг, Тыва Республиканың Дээди Хуралның даргазы Тимур Кан-оол, республика чазааның кежигүннери база парламент депутаттары, кожууннуң чурттакчылары киришкен.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чараш дыттыг Чадаананың ажыл-ишчи чонунга байырны чедирип, хоорайны бурунгаар көрүштүг, мерген кижилер үндезилеп тургусканын демдеглеп, ооң төөгүнде балабас истерни аттырган кижилерни онзалап демдеглээн.

Чадаана хоорай эрткен чүс чылдарда Тываныӊ эӊ хөй чурттакчылыг Хемчиктиӊ 17 сумулуг Бээзи кожуун биле 10 сумулуг Даа кожууннарныӊ улуг административтиг төвү чораан. Чадаананы Тываныӊ төөгүзүнде балалбас истерин арттырган чоргаарланып чоруурувус хөй улустуӊ өскен-төрээн чурту дээрзин шупту билир бис. Алдаржаан Буурул ноян Хайдып үгер-даа, ооӊ оглу хүн ноян Буян-Бадыргы, Алдыы-Хүрээниӊ ламазы Тактаӊ-камбы, Үстүү-Хүрээниӊ Чамзы-камбыны, Тываныӊ баштайгы бижииниӊ чогаадыкчыларыныӊ бирээзи Лопсан-Чимит ламаны, Россия Федерациязыныӊ Камгалал яамызыныӊ сайыды, Россияныӊ Маадыры Сергей Күжүгетович Шойгуну дээш, оон-даа хөй кижилерниӊ адын чоргаарал-биле адап болур.

«Чадаана хоорайны мерген угаанныг кижилер үндезилеп тургускан. Эң-не эптиг черде, тос оруктуң белдиринде тудуп алган. Чурттакчылыг черни хөгжүдүп сайзырадырынга бүгү-ле аргалар, байдалдар бар. Чадаана мал ажыл-агыйынче, садыг-наймааже, продукция бүдүрүлгезинче тывынгыр, туттунгур, ажыл-ишчи, шимченгир кижилерни чайгаар-ла хаара тырттыптар күштүг. Ол сорунзалыг күш удавас моон делегей чергелиг орукче ужукту сыптаар: Красноярск – Абаза – Чадаана – Хандагайты – Боршоо – Урумчиже автомашиналар агымы Чадаананы таварып эртер» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

Чөөн чүк экономиктиг форумда Россияның транспорт системазының хөгжүлдезин чугаалажып турда, федералдыг чазактың вице-премьери Марат Хуснуллин республиканы таварты чаа транспорт коридорну тудар дээн Тываның Чазааның саналын деткээнин чыылганнарга дыңнаткан. Россияның Транспорт яамызы ол маршруттап эртер орукту экидир кылыр даалганы Россияның авторук агентилелинге бергенин чугаалаан.

Күүсекчи, хоойлужудулга база муниципалдыг эрге-чагырганың төлээлери Чадаана хоорайның хөгжүлде сайзыралынга улуг үлүүн киирип, күш-ажылчы чедиишкиннерни көргүскен кижилерни алгап, шаңнал макталдарны тывыскан.

Чөөн-Хемчик кожууннуң драма театрының директору Долаана Доржуевна Кара-Салга культура болгаш уран чүүлдү хөгжүдеринге үлүг-хуузу дээш “Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы” атты тывыскан.

Чөөн-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төвүнүң стоматолог эмчизи Сайзана Владимировна Монгушту, психиатрия кабинединиң фельдшери Валентина Санчайовна Дамбыраны база Чадаананың 3 дугаар школазының эге класстар башкызы Нина Дугаржаповна Монгушту Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиктери-биле шаңнаан.

Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының тус чер бот-башкарылга органнары-биле ажылдаар консультантызы Раиса Сугеевна Сарыгларга Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин тудускан.

Байырлалдың концерти аалчыларның, чөөн-хемчикчилерниң сагыш-сеткилин улам көдүрүп, оюн-тоглааны улам каастаан.


Возврат к списку