Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада араттарның бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фонд тургустунар

Тывада араттарның бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фонд тургустунар 15.10.2018
Фонд ажылын көдээ ажыл-агый кооперативтерин болгаш ажыл-агыйның биче хевирлерин деткиир инфраструктураны тургузуп, хөгжүдер талазы-биле организастыг хемчеглерни боттандырарынче угландырар.  
База ол ышкаш, Россия Федерациязының база Тыва Республиканың күрүне программаларын боттандырар деткимчени, информас-тайылбырлыг ачы-дузаны база көргүзер. РФ-тиң Президентизиниң 2018 чылдың май 7-де «2024 чылга чедир Россия Федерациязының национал сорулгаларының база стратегтиг айтырыгларының дугайында» Чарлыын күүседир дээш, ол ажылды кылган. 
Красстатистиканың медээзи-биле алырга, 2018 чылдың январь 1-ге чедир, Тывада 1190 тараачын (арат) ажыл-агыйлар база 164 көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативтери бүрүткеттинген.  
Тыва Республиканың Чазааның доктаалы-биле коммерцияга хамаарышпас чаа организацияның уставын бадылаан. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы - фондунуң тургузукчузу. Фонд кооперативтер болгаш фермалар ажыл-чорудулгазының саң-хөө, маркетинг, юридиктиг үделгезин боттандырар. Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту хөгжүдер федералдыг корпорация-биле идепкейлиг кады ажылдаар планныг. Организацияның ажыл-чорудулгазын Тывада көдээ ажыл-агый кооперациязын хөгжүдер талазы-биле мурнады боттандырар айтырыгларынга дүүштүр тургускан. 
Эгелеп чоруур араттарга, «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге дуза көргүзерин Уставта аңгы пункт кылдыр бижээн. Ылаңгыя суурда бизнести шуудадырынга экономиктиг, агаар-бойдустуң болгаш өске-даа талазы-биле бооп болур чүүлдерниң баш бурунгаар санаашкыннарын база дээштиин өөренип көрген.  
Фондунуң баштаар чери дээди коллегия органы болур, а хайгаарал чөвүлели организацияның ажыл-чорудулгазын хынап-хайгараар. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы фондуну бүрүткээр ажылдарны октябрь 25-ке чедир доозарын дыңнаткан. Оон организастыг хуралды чыыр.

Возврат к списку